Společnost Bosch i navzdory koronavirové krizi dosahuje pozitivních výsledků

bosch

Navzdory koronavirové krizi a klesající automobilové výrobě dosáhla společnost Bosch ve fiskálním roce 2020 pozitivního výsledku. Podnikání technologické a servisní společnosti se tak vyvíjelo lépe, než se původně očekávalo. Podle předběžných údajů dosáhl zisk před úroky a zdaněním (EBIT) přibližně 1,9 miliardy eur.

Očekává se tedy, že EBIT marže bude pohybovat kolem 2,5 procenta. Po očištění o restrukturalizační výdaje se očekává růst EBIT na přibližně 3,3 miliardy eur nebo přibližně 4,5 procenta obratu. Celkové tržby dosáhly 71,6 miliard eur, a byly tak po očištění o vliv směnných kurzů o 4,4 procenta nižší než v předchozím roce. „I přes dopady pandemie jsme dosáhli jednoznačně pozitivního výsledku – vděčíme za to především mimořádnému nasazení našich zaměstnanců,“ uvedl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch, na prezentaci předběžných obchodních výsledků.

bosch

Kromě toho se opět osvědčila široká diverzifikace portfolia. „Investicemi pro budoucnost důležitých oblastí, jako je udržitelná mobilita, Internet věcí a umělá inteligence, rozšiřujeme naše vedoucí postavení v oblasti inovací.“ Zejména kombinace umělé inteligence (AI) a Internetu věcí (IoT), zkráceně AIoT, slibuje růstové příležitosti pro Bosch na miliardových trzích. „Chceme se stát přední AIoT společností,“ řekl Denner. „Díky široké škále znalostí na jedné straně a velkou odborností v oblasti elektroniky a softwaru na straně druhé nabízíme více než většina našich konkurentů.“

bosch

Konzistentní opatření – vysoké cash flow zajišťuje finanční flexibilitu
Poté, co se na jaře kvůli odstávkám v mnoha zemích a průmyslových odvětvích drasticky propadl obrat, se ve druhé polovině fiskálního roku 2020 situace výrazně zlepšila. „Celkově jsme s vývojem podnikání v krizovém roce 2020 velmi spokojeni,“ uvedl prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti Bosch. „Jednali jsme rychle, abychom přizpůsobili naše náklady a investice poklesu obratu – aniž bychom zanedbávali témata důležitá pro budoucnost.“ Výsledkem bylo, že Bosch dosáhl nejvyššího volného cash flow v historii společnosti, přibližně 5 miliard eur. To poskytlo společnosti během krize finanční flexibilitu. Investiční kvóta se pohybovala kolem pěti procent. Ve srovnání s předchozím rokem dokázala společnost Bosch ušetřit přibližně jednu miliardu eur na finančních zdrojích.

bosch

Udržitelný růst – s klimatickou neutralitou a elektromobilitou
I v době krize společnost Bosch přizpůsobuje svou strategii důležitým budoucím oblastem a zavazuje se k udržitelným obchodním praktikám. Navzdory pandemii dosáhla společnost na jaře 2020 významného milníku: CO2 neutrality ve všech svých 400 pobočkách po celém světě. „Dodrželi jsme slovo. Podle interních výpočtů je Bosch první globální průmyslovou společností, která je od jara 2020 klimaticky neutrální – a to dříve, lépe a nákladově efektivněji, než bylo plánováno,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bosch Volkmar Denner. V současné době probíhá nezávislé testování. Potvrdil také další cíl: Bosch plánuje do roku 2030 snížit emise CO2 v celém dodavatelském řetězci o 15 procent.

bosch

Díky nově vzniklé společnosti Bosch Climate Solutions předává Bosch své zkušenosti z vlastní klimaticky neutrální pozice dalším společnostem – k zákazníkům patří například společnosti Freudenberg, Hansgrohe a Köhler Papier. „S naší novou poradenskou společností nejen dláždíme cestu klimaticky neutrální ekonomice, ale také otevíráme nové oblasti růstu,“ vysvětlil Denner.

bosch

V souvislosti s činností na ochranu klimatu se společnost Bosch spoléhá mimo jiné na nová a dále rozvíjená technická řešení pro budoucnost mobility. Společnost na cestě k udržitelné mobilitě již investovala pět miliard eur do elektrického pohonu. Jen v letošním roce vynakládá 700 milionů eur na vývoj elektrifikovaných řešení mobility včetně palivových článků – o necelých 40 procent více než v předchozím roce. „Z dlouhodobého hlediska se pro Bosch elektromobilita stane jednou ze stěžejních oblastí podnikání. Naším cílem je být lídrem na trhu v oblasti e-mobility s vozidly poháněnými bateriemi a palivovými články,“ řekl Denner. „I dnes máme v oblasti elektropohonu a elektromobility širší portfolio než kterákoli jiná společnost – od elektrokol po nákladní automobily.“ Vysoké investice v počátku se Boschi již vyplácí: Oblast elektrifikace pohonu Bosche roste dvakrát rychleji než trh a již nyní má hodnotu několik miliard eur, vysvětlil Denner. Od roku 2018 získala společnost 90 projektů elektrifikace pohonu, z toho jen v loňském roce 30, a to v celkové hodnotě 7,5 miliardy eur. V současné době jezdí po celém světě více než 2,5 milionu vozidel, která v sobě mají komponenty elektrického hnacího ústrojí od společnosti Bosch.

bosch

Strukturální změna – průmysl potřebuje hladký přechod
S ohledem na strukturální změny a nadcházející nařízení Euro 7 vidí předseda představenstva společnosti Bosch automobilový průmysl v náročné přechodné fázi. „Elektromobilita je za dveřmi a společnost Bosch ji již roky aktivně posouvá kupředu,“ uvedl Denner. „Ale potřebné investice musí být financovány ze stávajícího pohonného systému.“ Stejně jako ostatní společnosti potřebuje společnost Bosch co možná nejplynulejší přechod, aby si udržela co nejvíce zaměstnanců. „Podobně jako elektromobily na elektřinu z obnovitelných zdrojů mohou být provozována také vozidla s naftovým a benzinovým pohonem CO2 neutrálně, a to pomocí syntetických paliv. S nadcházejícím nařízením Euro 7 bychom tuto příležitost k ochraně klimatu neměli promarnit.“ Moderní naftové a benzínové motory již dnes téměř nezhoršují kvalitu ovzduší ve městech. „Jen proto, že je něco společensky a ekonomicky správné, nemusí to být ekologicky špatné,“ říká Denner. „Musíme udržovat rovnováhu v trojúhelníku ekonomických, ekologických a sociálních aspektů.“ Cílem by mělo být umožnit změnu automobilového průmyslu na mobilitu bez negativních klimatických a environmentálních dopadů a současně zabezpečit pracovní místa.

bosch

Příležitost k růstu AIoT síťové produkty se stávají inteligentními
Prostřednictvím vzájemného působení umělé inteligence a Internetu věcí si hodlá společnost Bosch v budoucnu připravit cestu k miliardovému trhu a vytvořit přidanou hodnotu pro zákazníky s inovativními řešeními AIoT – prostřednictvím nižších nákladů na energii, většího pohodlí a bezpečnosti. Konektivita přináší užitečná data o používání produktů. Ta chce Bosch využít například pro zlepšení jejich použití prostřednictvím aktualizací softwaru nebo umožnit nové funkce a služby. Společnost Bosch pro to v posledních letech vytvořila technické předpoklady: IoT suite spojuje zařízení, senzory a brány, zatímco cloudová infrastruktura zpracovává data. Platforma AI navíc umožňuje rychlé rozšiřování aplikací umělé inteligence.

„V dalším kroku chceme technické znalosti přeměnit na podnikání,“ řekl Denner s výhledem do budoucna. Bosch již prodal zhruba deset milionů propojitelného elektrického nářadí, domácích spotřebičů a topných systémů a počet aktivních uživatelů roste. Za účelem rozšíření stávajících kompetencí v oblasti umělé inteligence založila společnost počátkem roku 2017 Bosch Centrum pro umělou inteligenci (BCAI), a má tedy dobrou pozici. Investice do BCAI se vyplácejí již ve třetím roce existence – přínos centra k výsledkům je nyní kolem 300 milionů eur. BCAI v současné době zaměstnává přibližně 270 specialistů na umělou inteligenci, kteří pracují na více než 180 projektech v oblastech mobility, výroby, chytrého domova a zemědělství.

bosch

Očekává se, že nová divize Cross-Domain Computing Solutions se svými přibližně 17 000 zaměstnanci také významně přispěje společnosti Bosch na její cestě k tomu stát se AIoT společností. „Divize spojuje vývoj hardwaru a softwaru pro nové elektronické architektury ve vozidle,“ zdůraznil Denner. „Tím pronikáme na rodící se trh stále se zvyšující inteligence vozidel.“ Jen ve druhé polovině roku 2020 získala společnost Bosch na své počítače vozidel objednávky v hodnotě přibližně 2,5 miliardy eur. Letos budou následovat další obchody v řádu miliard.

Tímto způsobem společnost Bosch otevírá nové aplikace AIoT ve všech divizích společnosti: Například videodetekce požáru Aviotec detekuje kouř a plameny pomocí umělé inteligence pouze pomocí infračerveného světla. Aplikační platforma pro kontrolu obrobků detekuje nenápadné škrábance na povrchu pomocí umělé inteligence. Nový samoučící se senzor s „Edge AI“ pro fitness trackery minimalizuje latenci a spotřebu energie – inteligence spočívá v samotném senzoru.

Rozvoj podnikání v roce 2020 podle oblastí podnikání
Pandemie koronaviru měla negativní dopad na obrat v obchodních jednotkách Bosch; tržby rostly pouze v oblasti obchodu se spotřebním zbožím. Divize Mobility Solutions, která byla obzvláště těžce zasažena propadem automobilového průmyslu, dosáhla obratu 42,3 miliardy eur. S poklesem o 9,5 procenta firma přesto překonala trh, protože výroba automobilů poklesla o 15 procent. Po očištění o vlivy směnných kurzů je výsledkem pokles o 8,1 procenta. Obrat v divizi Spotřební zboží vzrostl o 5,2 procenta na 18,6 miliardy eur, po očištění o vliv směnných kurzů dokonce o 8,2 procenta. Obchod s domácími spotřebiči a elektrickým nářadím těžil z tendence spotřebitelů soustředit se na domácí sektor. Divize Průmyslová technika nebyla schopna uniknout dlouhodobému oslabení trhu navzdory od podzimu rostoucím zakázkám. Obrat ve výši 5,1 miliardy eur byl o 16,0 procenta nižší než v předchozím roce, očištěné o vliv směnných kurzů, pod 15,0 procenta. Divize Energetika a technika budov dosáhla v roce 2016 obratu ve výši 5,4 miliard eur. Zatímco podnikání v oblasti termotechniky se díky dotačním programům vyvíjelo příznivě, mnoho neobvyklých událostí zkomplikovalo obchod se zvukovými a konferenčními technologiemi. Pokles obratu o 3,4 procenta odpovídá poklesu 2,0 procenta po očištění o vliv směnných kurzů.

campus boschio

Rozvoj podnikání v roce 2020 podle regionů
Bosch pocítil na jaře pokles obratu ve všech regionech: V regionu Evropa byl obrat 38,0 miliard eur a tím 5,7 procenta nižší než v předchozím roce, po očištění o vlivy směnných kurzů to znamená pokles 4,6 procenta. V regionu Severní Amerika obrat klesl o 14,0 procenta na 10,8 miliard eur, tj. o 12,0 procenta po odečtení o vlivy směnných kurzů. V Jižní Americe bylo dosaženo obratu 1,1 miliardy eur. Pokles obratu o 21,0 procenta odpovídá poklesu 2,5 procenta po očištění o vlivy směnných kurzů. Obrat v Asii a Tichomoří činil 21,7 miliardy eur, což je jen o něco méně než v předchozím roce – 1,4 procenta – po očištění o vlivy směnných kurzů dokonce plus 0,5 procenta. Pomohlo časné oživení trhu a pozitivní vývoj v Číně. Poprvé v historii společnosti Bosch tržby v Číně převýšily tržby v Německu.

Rozvoj zaměstnanců 2020: Velmi stabilní úroveň zaměstnanosti
Společnost Bosch zaměstnávala k 31. 12. 2020 celosvětově přibližně 394 500 zaměstnanců. Tímto způsobem dokázala společnost Bosch navzdory krizi udržet úroveň zaměstnanosti do značné míry stabilní. Bosch zaznamenal změny hlavně v Německu a Číně. Bosch lehce zvýšil počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, aby zajistil pokračování v prosazování strategických investic, které jsou pro něj klíčové.

5g

Výhled 2021: Vyjít z krize silnější
Bosch očekává pomalé oživení světové ekonomiky v roce 2021 s růstem těsně pod 4 procenty – po poklesu o 4,5 procenta v předchozím roce. „Krize ještě neskončila,“ řekl Asenkerschbaumer. Růst bude tlumen nejen nadále vysokými počty nakažených a tím také nezbytnými sociálními a hospodářskými omezeními. Vývoj mohou ovlivnit také politické vlivy, jako je Brexit, a nezměněná strategická konkurenční situace s možnými obchodními omezeními mezi USA a Čínou.

„Navzdory všem výzvám zůstává naším cílem růst rychleji než trhy v průmyslových odvětvích a regionech, které jsou pro nás důležité.“ Bez ohledu na další vývoj pandemie chce společnost Bosch pokračovat v nezbytných opatřeních v důsledku strukturální změny a nadále je činit co nejvíce společensky přijatelnými. „Důsledná práce na nákladech a konkurenceschopnosti nám pomáhá zajistit silnou finanční základnu pro rozšiřování našich budoucích oblastí působnosti.“

Zdroj zprávy: BOSCH
Bosh