V září na vysokou? Některé fakulty ZČU ještě přijímají přihlášky ke studiu

ntc zču

Přijímací řízení na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) stále běží. V rámci druhého kola mohou zájemci a zájemkyně podávat přihlášky na všechny tři technické fakulty – aplikovaných věd, elektrotechnickou a strojní. Doplňující přijímací řízení je otevřeno také na fakultách ekonomické a filozofické.

Nestihli jste podat přihlášku ke studiu nebo jste zatím nenašli ten pravý studijní program? I v červenci a srpnu máte šanci otevřít novou kapitolu svého života. Některé fakulty ZČU přijímají uchazeče v rámci druhého kola přijímacího řízení.

zču

Automobilový nebo letecký průmysl, energetika, strojírenské technologie, průmyslový management, to je jen malá ochutnávka toho, kde se uplatní na trhu práce tak žádaní absolventi a absolventky Fakulty strojní (FST). Druhé kolo přijímacího řízení má FST otevřené jak do bakalářského, tak do navazujícího magisterského studia. Termín pro podání přihlášek je pro oba typy studia do 6. srpna 2023. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Posuzují se výsledky předchozího studia a přihlíží se také k odborným aktivitám uchazečů. Body tak lze získat za úspěchy v matematických, fyzikálních nebo technicky zaměřených olympiádách, za složení státních nebo mezinárodních zkoušek z cizích jazyků nebo Národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Také Fakulta elektrotechnická (FEL) otevřela druhé kolo přijímacího řízení. Ti, kdo mají blízko k elektrotechnice, informačním technologiím, robotice nebo je zajímá elektromobilita, by neměli váhat. Pro studium v bakalářském i navazujícím magisterském studiu mohou podávat přihlášky do 13. srpna 2023. Stejně jako v prvním kole probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Důležité jsou studijní výsledky v předchozím studiu na střední, resp. vysoké škole. Fakulta také přihlíží k úspěchům uchazečů v odborných aktivitách, například při matematických nebo fyzikálních olympiádách nebo u Národních srovnávacích zkoušek SCIO.

zču

Ti, které láká informatika, kybernetika, geomatika nebo třeba fyzika, matematika či mechanika, by měli prozkoumat nabídku Fakulty aplikovaných věd (FAV). V druhém kole přijímacího řízení přijímá přihlášky do vybraných bakalářských studijních programů, a to do 15. srpna 2023. Při přijímání jsou hlavním kritériem výsledky Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO. V rámci druhého kola přijímacího řízení lze přitom uplatnit testy konané od 1. září 2021 do 8. srpna 2023. Uchazeči mohou být přednostně přijati také na základě výsledků předchozího studia na střední škole nebo za úspěchy na vybraných olympiádách a soutěžích.

Fakulta ekonomická (FEK), která působí v Plzeňském i Karlovarském kraji, stanovila termín pro podání přihlášek v druhém kole do 31. července 2023. V nabídce jsou jak bakalářské studijní programy vyučované v Plzni, konkrétně Ekonomická a regionální geografie a Informační management, tak bakalářské programy vyučované v Chebu – Marketingové řízení v prezenční formě a Podniková ekonomika a management v kombinované formě. K bakalářskému studiu přijímá fakulta bez přijímacích zkoušek, na základě klasifikace v posledních dvou ročnících středoškolského studia. Body uděluje také za doložení znalostí z cizího jazyka (B2), účast na vybraných olympiádách či soutěžích nebo za výsledky v Národních srovnávacích zkouškách SCIO. Zájemci o navazující magisterské studium mají možnost přihlásit se ke studiu programů Podniková ekonomika a management, Projektové a procesní řízení, Informační management nebo Ekonomická a regionální geografie. Až do 31. července mohou podávat přihlášky ke studiu také zájemci o doktorské studium programu Ekonomika a management.

Také na Fakultu filozofickou (FF) je možné hlásit se do vybraných bakalářských i navazujících magisterských studijních programů, a to až do 31. srpna 2023. Pokud vás baví mezinárodní vztahy, historie nebo cizí jazyky, zajímáte se o politiku a dění ve společnosti nebo je vám vlastní filozofické nahlížení na svět, třeba i v kontextu dynamického vývoje umělé inteligence, určitě si z nabídky FF vyberete. Přehled studijních programů druhého kola přijímacího řízení je zveřejněn na webu FF ve vyhlášce děkana. Pro přijetí musejí uchazeči uspět u přijímací zkoušky, jejíž forma může být v závislosti na zvoleném studijním programu písemná nebo ústní. Zkoušky se budou konat v týdnu od 11. září. V rámci druhého kola fakulta přijímá také k doktorskému studiu. I zde je termín pro podání přihlášky do 31. srpna.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU