Vědecké a technické hrátky zaplní plzeňské náměstí

Žasnete nad tím, co se děje ve vesmíru, jak vzniká energie nebo co umí moderní technologie? Baví vás ptát se a přicházet věcem na kloub? Pak si nenechte ujít 18. ročník Dne vědy a techniky ZČU, který se uskuteční v pátek 8. září od 9 do 18 hodin na plzeňském náměstí Republiky. Den vědy a techniky ZČU, jenž vstupuje do své plnoletosti, nabídne čtyřicet interaktivních expozic, které přinesou zábavu i poučení především žákům a žákyním základních a středních škol, ale i jejich rodičům a prarodičům.

den vědy a techniky zču

 

„Západočeská univerzita si letos připomíná 75 let své nejstarší fakulty – Fakulty pedagogické, a Den vědy a techniky je jakousi oslavou vzdělávání, které označujeme jako neformální, ale které je pro děti a mladé lidi nesmírně důležité. Momenty, kdy člověka něco silně zaujme, něco ho podnítí k přemýšlení a třeba k dohledání si dalších informací, jsou často větší motivací ke studiu než cokoliv jiného. Přeji proto všem návštěvníkům Dne vědy a techniky, aby právě takových okamžiků zažili letos co nejvíce,“ vzkazuje rektor ZČU Miroslav Lávička.

Kromě fakult a dalších pracovišť ZČU se na Dni vědy a techniky představí také městské Centrum robotiky, Techmania Science Center, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Církevní gymnázium Plzeň, Střední průmyslová škola stavební, Klub malých debrujárů Stříbro a Zbiroh nebo nezisková organizace nvias.

den vědy a techniky zču

Festival, který se koná za podpory Plzeňského kraje a města Plzně, tak dá opět nahlédnout do tajů elektrotechniky i strojírenství, robotiky, informatiky, chemie, fyziky, astronomie, kybernetiky, archeologie, filozofie, ale také designu, ekonomie nebo zdravovědy. Na akci, jejímiž partnery jsou také firma Daikin a Plzeňská teplárenská, budou připraveny jak osvědčené expozice, tak ty, které letos zažijí premiéru.

Expozice Flexibilní elektronika zase ukáže, že elektroniku lze v současné době vytvářet pomocí tiskových technologií a speciálních materiálů nebo že může mít podobu vodivých nití, příze či stuh, z nichž se vyrábějí e-textilie.

Ti, kdo mají rádi hudbu, zejména elektronickou, budou ve svém živlu v expozici Jak vzniká hudba?, kde poznají, jak a čím se nahrávají jednotlivé nástroje a zpěv a kam posunuly hudbu moderní technologie. Na stanovišti nazvaném KapFELa zase uvidí, jak může hrát třeba elektrická basa úplně samostatně, bez hudebníka.

Na to, jak se v čase mění hodnota peněz nebo jaké investice jsou smysluplné, se zaměří stanoviště Správné a chybné ekonomické rozhodování.

den vědy a techniky zču plzeň

V expozici Staň se designérem! si návštěvníci vyzkoušejí práci designéra, seznámí se s nástroji, které používá, vyzkouší si designérskou kresbu, vytváření maket i prototypů pomocí modelování 3D i z modelářské hlíny. K vidění budou modely dopravních prostředků, strojů i zdravotních pomůcek ve virtuální realitě.

Den vědy a techniky letos nabídne také možnost pomáhat a podpořit smysluplné aktivity. Na společném stanovišti FN Plzeň, města Plzně a Plzeňského kraje Zažij hrdost získají lidé informace o bezpříspěvkovém dárcovství krve, jehož prostřednictvím mohou přispět k záchraně lidského života. Kromě toho budou moci navštívit kavárnu Potmě, v níž obsluhují lidé se zrakovým postižením. Tento projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu jim představí nevidomé v roli těch, na které se lidi vidoucí mohou při pohybu ve tmě plně spolehnout.

Chybět nebudou tradiční, oblíbené expozice, v nichž si účastníci vyzkouší trenažer studentské formule, budou na speciálním kole sami vyrábět elektrickou energii nebo si ověří, jaký vliv má na člověka akustická stimulace pomocí frekvenčních ladiček. Poznají také, co umí speciální tenké vrstvy, nebo se podívají na svět termokamerou, která jim umožní lépe pochopit okem neviditelné tepelné jevy.

den vědy a techniky zču plzeň

Zájemci si budou moci prohlédnout sanitní vůz a vyzkoušet si resuscitaci včetně použití defibrilátoru. Dozví se, jaká tajemství skrývá radiologie a jednotlivé zobrazovací techniky, nebo se seznámí s českým inovativním testem, jímž se vyšetřují poruchy paměti v počáteční fázi.

Připraveny budou také expozice zaměřené na historii a archeologii. K vidění budou originální artefakty staré tisíce let i funkční repliky pravěkých nástrojů, zbraní či hudebních nástrojů.

Malí i velcí se budou bavit atraktivními chemickými a fyzikálními experimenty, ale i matematickými úkoly. Do světa chemických reakcí mohou zájemci vstoupit i přímo v budově Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42. Z kapacitních důvodů je však potřeba se zaregistrovat na webu dnyvedy.cz.

Vstup do všech expozic je zdarma, podrobné informace k programu najdou zájemci na webových stránkách dnyvedy.zcu.cz.

Zpráva byla aktualizována 7. září. Mezi expozicemi už z organizačních důvodů bohužel není projekt GOTT NAVŽDY, na němž spolupracovala katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd s Českým rozhlasem. Děkujeme za pochopení.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU