Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří všech fakult do Plzně i do Chebu

zču

V pondělí 29. ledna zve ZČU do Chebu a na živé vysílání z kampusu, v úterý 30. ledna do budov všech fakult v Plzni. Opět po roce dostanou budoucí uchazečky a uchazeči o studium stejně jako široká veřejnost možnost poznat zblízka Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU). Na 29. a 30. ledna se totiž chystá další ročník Dne otevřených dveří, při němž se představí všech devět fakult ZČU, a to nejen v kampusu a centru Plzně, ale také na pobočce v Chebu.

denotevřených zču dveří

V pondělí 29. ledna se nejprve otevřou dveře budovy ZČU v Chebu. Od 10 do 12 hodin se budou prezentovat Fakulta ekonomická a Fakulta pedagogická. Příchozí kromě studijní nabídky poznají také samotnou budovu v Hradební ulici 22, zázemí pro studující nebo prostředí tamní knihovny.

Program Dne otevřených dveří bude pokračovat vpodvečer, kdy úderem 18. hodiny začne na YouTube kanálu ZČU tradiční živé vysílání z kampusu. Zhruba hodinu a čtvrt dlouhý přenos nabídne rozhovory s rektorem Miroslavem Lávičkou i se studentkami a studenty nebo sérii videí, jež vznikla speciálně pro tuto příležitost a v nichž se představí jednotlivé fakulty. Vysílání tak řekne to nejdůležitější o ZČU a pozve k návštěvě na následující den.

zču

Ve studio se opět promění Univerzitní knihovna, během celého přenosu budou moci sledující pokládat dotazy do chatu. Technickou zajímavostí je, že kromě moderátorky osloví divačky a diváky také uměle vytvořený hlas.

V úterý 30. ledna se bude od 8 do 15 hodin konat hlavní program Dne otevřených dveří. Otevřou se dveře všech fakult sídlících v kampusu ZČU na Borských polích, tedy Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty ekonomické, i fakult v centru města – Fakulty pedagogické, Fakulty filozofické, Fakulty právnické a Fakulty zdravotnických studií. Každá z nich si připravila svůj vlastní program, a to včetně Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, která sice Den otevřených dveří měla už na podzim a přijímací zkoušky do prvních ročníků bakalářského studia minulý týden, ale přesto zve veřejnost na prohlídku budovy a na výstavu klauzurních prací svých studujících. Z dalších součástí a pracovišť ZČU se představí například Ústav jazykové přípravy.

Vzhledem k prosincovým tragickým událostem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je důležitým tématem Dne otevřených dveří také zajištění maximální možné bezpečnosti komukoliv, kdo se jej zúčastní, a to včetně vyučujících a studujících. Na budovy ZČU v Plzni i Chebu proto budou opět dohlížet policisté, stejně jako tomu bylo v prosinci.

Vše podstatné o Dnu otevřených dveří je k vidění na aktualizovaném webu www.dod.zcu.cz. Sekce Program + další info slouží jako rozcestník s odkazy na stránky jednotlivých fakult s nejdůležitějšími termíny podávání přihlášek a přijímacích zkoušek. Sekce Nabídka studia skrývá interaktivní katalog všech oborů ZČU, sekci Inspirujte se tvoří krátká videa, v nichž studium na ZČU vlastními slovy popisují naše studentky a studenti. V neposlední řadě lze na webu sledovat pondělní přenos z kampusu, případně později jeho kompletní záznam, a také podat přihlášku ke studiu.

Pro dopravu do kampusu ZČU doporučujeme využít tramvajovou linku č. 4 (zastávky Technická nebo Univerzita), případně autobusové spoje linek č. 30 nebo 24.

V budovách některých fakult se budou při Dnu otevřených dveří prezentovat také jejich partneři. Postaráno bude rovněž o občerstvení. Například v budově Univerzitní 22, kde sídlí Fakulta strojní a Fakulta ekonomická, může veřejnost navštívit na podzim znovuotevřenou kavárnu Campus café, další kavárny a bufety najdou v budovách Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické i Univerzitní knihovny.

Západočeská univerzita v Plzni má v aktuálním akademickém roce 2023/2024 téměř 12 000 studentek a studentů a přes 2000 akademických i neakademických zaměstnankyň a zaměstnanců. Tvoří ji devět fakult a dva vysokoškolské ústavy, na 64 katedrách nabízí 310 studijních programů, působí zde přes 70 vědeckých, výzkumných a vývojových týmů.

Den otevřených dveří ZČU

29. ledna

  • 10:00-12:00 Cheb (Hradební 22) – pobočka Fakulty ekonomické a Fakulty pedagogické
  • 18:00 živé vysílání z kampusu ZČU

30. ledna

  • 8:00-15:00 Plzeň (kampus + centrum) – všechny fakulty ZČU

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU