ZLATÝ AMPER 2024 – prestižní soutěž o nejpřínosnější exponáty

zlatý amper 2024

Jako každoročně, i letos byla součástí veletrhu AMPER populární soutěž o nejpřínosnější exponáty. Soutěže se zúčastnilo 17 přihlášených exponátů a odborná porota měla plné ruce práce, aby vybrala ty nejlepší. Všechna hodnocená zařízení splňovala vysoké požadavky na unikátnost a představovala zásadní technologické inovace ve svých funkcích.

Návštěvníci Amper 2024

Ocenění Zlatý AMPER 2024 obdržely firmy:

 • Brady s.r.o. (Brady Portable RFID Kit)
 • ENIKA.CZ s.r.o. (Přijímač DALI pro stmívání a řízení teploty barvy bílého světla)
 • KEYENCE INTERNATIONAL (VL-700 Series – 3D Scanner CMM)
 • Vysoké učení technické v Brně (Smartbox)
 • Západočeská univerzita v Plzni,  Fakulta elektrotechnická (Distribuční transformátor s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou v provedení Eco-design II)

Čestné uznání bylo uděleno firmám:

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (F-Tester 5G 4drive-box)
 • FLIR (Akustická kamera FLIR Si2-Pro)
 • Murrelekronik spol., s.r.o. (Vario-X IPC)
 • SWPower Innovation a.s. (Větrná elektrárna SWP E-5 RyseEnergy)

Přihlášené firmy: 

  • Murrelekronik spol., s.r.o. (Vario-X IPC)
  • Brady s.r.o. (Brady Portable RFID Kit)
  • 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (2N IP One)
  • nectanet GmbH (futurenet)
  • AERS s.r.o. (MES)
  • LPE s.r.o. (Elektrotéka LPE)
  • LINEPRO CONTROLS PVT LTD (PHOTO FRAME HEATERS – HEATFRAME)
  • ENIKA.CZ s.r.o. (Přijímač DALI pro stmívání a řízení teploty barvy bílého světla)
  • ​České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (F-Tester 5G 4drive-box)
  • Vysoké učení technické v Brně (Smartbox)
  • Západočeská univerzita v Plzni,  Fakulta elektrotechnická (Distribuční transformátor s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou v provedení Eco-design II)
  • Brna STboard (Interaktivní dotykový display)
  • FLIR (Akustická kamera FLIR Si2-Pro)
  • REM-Technik, s.r.o. (Kolo s bězpečnostním pohonem SWD® 125)
  • SWPower Innovation a.s. (Větrná elektrárna SWP E-5 RyseEnergy)
  • ORBIT MERRET, spol. s r.o. (OMT 1450 – Měření kvality životního prostředí)
  • KEYENCE INTERNATIONAL (VL-700 Series – 3D Scanner CMM)

zlatý amper soška

HODNOTITELSKÁ KOMISE
Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. – předseda komise ZČU Plzeň, děkan Fakulty elektrotechnické, ředitel a vedoucí výzkumného programu R&D centra RICE
Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. ZČU Plzeň – Fakulta elektrotechnická
Ing. Jiří Holoubek VUT Brno – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – externí člen vědecké rady, ÚV ČR – člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace; prezident Elektrotechnické asociace ČR
Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. VUT Brno – ředitel CEITEC, ředitel Středoevropského technologického institutu VUT, Kolegium rektora – ředitel součásti Středoevropský technologický institut VUT, profesor ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, člen vědecké rady fakulty informačních technologií
Prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. VUT Brno – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. VUT Brno – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Prof. Ing. Josef Tlustý,CSc. ČVUT Praha – Fakulta elektrotechnická
Doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. ČVUT Praha – Fakulta elektrotechnická
Doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D. VŠB-TU Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Prof. Ing. Aleš Richter, CSc. TUL – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. STU Bratislava – Fakulta elektrotechniky a informatiky (prorektor STU)
doc. Ing. Viliam Fedák, PhD. FEI TUKE – Fakulta elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Košice
Ing. Petr Bartošík šéfredaktor časopisu Automa

amper venkovní
Zdroj zprávy: Terinvest
Terinvest logo