ABB a Gravitricity spolupracují na skladování energie, které využívá nepoužívané důlní šachty a dopravníkovou technologii

Gravistore Gravitricity

ABB podepsalo dohodu s britskou společností pro skladování energie Gravitricity, aby prozkoumala, jak technologie manipulace s materiálem a související know-how mohou urychlit vývoj a implementaci gravitačního skladování v nepoužívaných dolech. Společnost Gravitricity vyvinula GraviStore, inovativní systém gravitačního skladování, který zvedá a snižuje těžké váhy v důlních šachtách a nabízí některé z největších výhod lithium-iontových baterií a přečerpávacích nádrží. Budoucí GraviStores budou schopny skladovat více než 20 MWh elektřiny a umožní uživatelům závislým na síti a provozovatelům, distribučním sítím a velkým spotřebitelům dlouhé doby skladování a rychlé dodávky elektřiny.

Gravistore Gravitricity

Na rozdíl od baterií může systém Gravitricity fungovat desítky let bez ztráty výkonu. Gravitricity již otestoval GraviStore s rozsáhlým demonstračním zařízením a v současné době zkoumá možnosti využití převratné technologie v nepoužívaných dolech po celém světě.

Gravistore Gravitricity

Jako lídr na trhu šachtových dopravníkových systémů s velkou instalovanou základnou více než 1 000 dopravníkových řešení po celém světě přivede ABB ke spolupráci výzkumné a vývojové týmy, vývoj produktů a technické týmy, které se specializují na plánování, konstrukci a provoz dopravníkových systémů a souvisejících mechanických , elektro a řídicí technika .

„S tím, jak svět generuje více elektřiny prostřednictvím přerušovaných obnovitelných zdrojů energie, roste potřeba technologií, které dokážou uchovat energii v době nízké poptávky a v případě potřeby ji rychle uvolnit,“ řekl Martin Wright, spoluzakladatel a výkonný předseda společnosti Gravitricity. “Naše podzemní gravitační úložiště GraviStore využívá gravitaci k poskytování některých z největších výhod lithium-iontových baterií a přečerpávacích nádrží – nákladově efektivní a bez použití kovů vzácných zemin.”

Gravistore Gravitricity

“Už nyní vidíme velký zájem ze strany provozovatelů dolů v Evropě, Indii a Austrálii. Partnerství se společností ABB, která má desítky let zkušeností s elektrifikací a manipulací s těžebním materiálem, nám pomůže urychlit naše ambiciózní plány komercializace. Jsem velmi potěšen touto spoluprací .”

Memorandum of Understanding (MoU) je důležitým krokem k cíli ABB, kterým je rozšíření podnikání v oblasti služeb životního cyklu prostřednictvím spolupráce s poskytovateli přilehlých technologií a technologií s přidanou hodnotou.

ABB Gravistore Gravitricity

“ABB elektrifikovala důlní dopravníkový systém již v 90. letech 19. století a má 130 let zkušeností v této oblasti. Nyní spolupráce s Gravitricity ukazuje, jak můžeme dále diverzifikovat a přizpůsobovat naše technologie,” říká Charles Bennett, Global Service Manager, Business Line Hoisting, ve společnosti ABB Process Industries. “Těšíme se na pokrok v naší spolupráci a na zkoumání příležitostí, když pracujeme na nové generaci úložiště obnovitelné energie pomocí nepoužívaných šachet.”

Gravitricity logoGravitricity přinese odborné znalosti v oblasti shody se sítí a řídicích systémů. Týmy společně provedou studie proveditelnosti s cílem prozkoumat použití stávající technologie dopravníků v gravitačním skladování. Kromě toho bude ABB poskytovat poradenství těžebnímu průmyslu a podporovat identifikaci vhodných lokalit a šachet pro použití GraviStore.

Likvidace šachet je pro těžařské společnosti časově i finančně náročná. Pokud se nepoužívané šachty použijí k ukládání energie, mohou být nadále produktivně využívány až 50 let, čímž se sníží náklady na vyřazení z provozu, vytvoří se pracovní místa a přispěje se k energetickému přechodu.

ABB je lídrem ve vývoji dopravních řešení světové třídy a poskytuje kompletní dopravníkové systémy pro doly. Zákazníci obdrží celý systém, včetně servisu a náhradních dílů, z jednoho zdroje a také těží z nízkých nákladů na životní cyklus, vysoké spolehlivosti a dostupnosti systému a krátké doby trvání projektu.

ABB je přední technologická společnost v oblasti elektrifikace a automatizace, která umožňuje udržitelnější a efektivnější budoucnost. Řešení společnosti kombinují technickou odbornost se softwarem ke zlepšení způsobu, jakým jsou věci vyráběny, přemisťovány, poháněny a provozovány. Přibližně 105 000 zaměstnanců ABB, které staví na více než 140 letech excelence, je odhodláno podporovat inovace s cílem urychlit transformaci průmyslu. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male