ABB představuje revoluční koncepci pohonu pro výrazně efektivnější lodě

ABB Dynafin™

Společnost ABB představila ABB Dynafin™ – inovativní koncept revolučního pohonného systému, který nastavuje nové standardy pro efektivitu v lodní dopravě. ABB Dynafin™ je výsledkem více než deseti let výzkumu, vývoje a testování a je založen na dynamických pohybech velrybího ocasu. Hnací silou nového konceptu jsou rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti ABB v námořním průmyslu a tradice společnosti v oblasti inovací. ABB očekává, že první prototyp bude k dispozici v roce 2025.

ABB Dynafin™

ABB Dynafin™

„ABB Dynafin™ ukazuje, co je možné, když námořní architekti, inspirovaní souhrou evoluce a technologie, řídí radikální inovace a pokroky,“ říká Juha Koskela, prezident divize ABB Marine & Ports. “Toto řešení, které zahrnuje inovativní nápady od nejbystřejších mozků v námořní a pohonné technologii, je zcela zaměřeno na provozní efektivitu a zamezení emisím. Děkuji celému týmu za jejich vytrvalost, odolnost, inovace a roky tvrdé práce.”

Nová koncepce pohonu zahrnuje elektrický hlavní motor, který pohání velké kolo otáčející se mírnou rychlostí 30-80 otáček za minutu. Svislé lopatky vybíhají z kola, každá je ovládána vlastním motorem a řídicím systémem. Kombinovaný pohyb kola a lopatek generuje současně pohonné a řídící síly, což umožňuje účinnost a přesnost v provozu lodi orientovanou na budoucnost. Koncept navazuje na osvědčenou konstrukční filozofii ABB bezpřevodového přenosu síly pro lodní pohon.

Nezávislá studie společnosti OSK-ShipTech A/S na ABB Dynafin™ na osobní lodi vybavené různými řešeními pohonu prokázala úsporu energie až 22 procent ve srovnání s konvenční konstrukcí hřídelového pohonu. To umožňuje výrazné snížení spotřeby paliva a emisí. Jako součást systému elektrického pohonu se koncept vyznačuje také plnou kompatibilitou s bezemisní technologií baterií a palivových článků.

ABB Dynafin™

ABB Dynafin™

Nový koncept pohonu bude zpočátku k dispozici ve výkonovém rozsahu 1-4 megawatty na jednotku a bude vhodný zejména pro středně velké a menší lodě, včetně trajektů pro cestující a vozidla, zásobovacích lodí na moři pro použití na větrných farmách a jachtách. Systém snižuje vibrace a hluk, čímž zvyšuje komfort pro cestující i posádku. Koncepce pohonu navíc zajišťuje vynikající manévrovatelnost a polohovací výkon – tedy schopnost lodi udržet požadovanou pozici a kurz.

ABB Dynafin TM je nejnovějším přírůstkem do portfolia elektrických, automatizačních a digitálních technologií ABB. Od představení pohonu Azipod® před více než 30 lety společnost posouvá hranice toho, co je technicky možné, se svým špičkovým know-how v oblasti elektrického a hybridního pohonu, čímž zajišťuje výrazné zlepšení účinnosti, výkonu a udržitelnosti. Nový koncept doplní stávající portfolio pohonů.

Lodní doprava představuje téměř tři procenta celosvětových emisí skleníkových plynů ročně. Pokud by lodní doprava byla zemí, byla by šestým největším producentem emisí. Vzhledem k tomu, že přibližně 90 procent světového obchodu se uskutečňuje po moři, má toto odvětví ústřední význam pro pohyb zboží. Pokud nebudou přijata žádná opatření, lodní doprava by mohla být do roku 2050 zodpovědná až za 13 procent globálních emisí. Mezinárodní námořní organizace (IMO) zároveň oznámila cíl snížit roční emise skleníkových plynů z lodní dopravy do roku 2050 minimálně o 50 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 2008. V oboru panuje shoda, že toho nelze dosáhnout jediným všelékem. Spíše nízkouhlíkovými palivy a alternativními zdroji energie.

ABB je přední technologická společnost v oblasti elektrifikace a automatizace, která umožňuje udržitelnější a efektivnější budoucnost. Řešení společnosti kombinují technickou odbornost se softwarem ke zlepšení způsobu, jakým jsou věci vyráběny, přemisťovány, poháněny a provozovány. Přibližně 105 000 zaměstnanců ABB staví na více než 130 letech excelence a snaží se podporovat inovace s cílem urychlit transformaci průmyslu. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male