ABB spolupracuje s Lhyfe a Skyborn na jednom z největších projektů obnovitelného vodíku v Evropě

abb

ABB spolupracuje s globálním průkopníkem ve výrobě vodíku z obnovitelných zdrojů, společností Lhyfe, a Skyborn, globálním lídrem v oblasti obnovitelné energie, na realizaci a optimalizaci jednoho z nejambicióznějších projektů výroby obnovitelného vodíku v Evropě – South2Port. Zařízení na výrobu vodíku, které budou provozovat společnosti Lhyfe a Skyborn, se bude nacházet ve švédské obci Söderhamn a bude napojeno na pobřežní větrnou farmu Skyborn o výkonu 1 GW v nedalekém Storgrundetu. V konečné fázi výstavby má elektrárna s instalovaným výkonem 600 megawattů produkovat kolem 240 tun vodíku denně, což z ní dělá jednoho z největších dodavatelů obnovitelného vodíku v Evropě.

abb vodík

 

„Tato spolupráce je důležitou součástí naší strategie na trhu s vodíkem a větrnou energií na moři,“ řekl Brandon Spencer, ředitel divize ABB Energy Industries. “Vybudování bezproblémového dodavatelského řetězce prostřednictvím partnerství, jako je toto, je klíčem k řízení energetické transformace. Vodík přispívá k dekarbonizaci průmyslového a dopravního sektoru, a proto hraje klíčovou roli při dosahování globálních klimatických cílů.”

V rámci memoranda o porozumění podepsaného společnostmi přispěje ABB klíčovým know-how k optimalizaci meziprocesové integrace výroby vodíku a elektřiny. Patří sem automatizace, elektrické a digitální technologie. Tímto způsobem ABB podporuje rozvoj škálovatelných komerčních projektů na podporu energetické transformace v regionu. Cílem je prozkoumat způsoby integrace technologií Power-to-X, které přeměňují elektřinu z obnovitelných zdrojů na uhlíkově neutrální nosiče energie, jako je vodík, a ukládají energii pro pozdější použití.

“Jsme velmi potěšeni, že přední světová technologická společnost jako ABB věří v potenciál technologie Power-to-X použité v projektu South2Port stejně jako my a připojuje se k naší spolupráci se společností Lhyfe. Jsem přesvědčen, že dokážeme dosáhnout tento projekt s pomocí ABB a jejich jedinečných odborných znalostí v této oblasti,“ řekl Achim Berge Olsen, předseda Skyborn Renewables Sweden.

lhyfe

„Kombinací našich odborných znalostí a řešení můžeme nákladově efektivně a bezpečně zvýšit hodnotu spojenou s rozšiřováním výroby vodíku z obnovitelných zdrojů,“ řekla Taia Kronborg, spoluzakladatelka a obchodní ředitelka Lhyfe. “Výsledky společnosti Skyborn v oblasti větrné energie na moři, know-how společnosti Lhyfe v oblasti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a technické znalosti společnosti ABB otevírají nové možnosti pro vývoj řešení Power-to-X v kombinaci s rozsáhlou výrobou obnovitelného vodíku.”

Nový závod podpoří dekarbonizaci švédského energetického systému, ať už přímo poskytováním vodíku, nebo následnou výrobou rafinovaných paliv, jako je metanol, udržitelná letecká paliva nebo čpavek. Tím podporuje plány Švédska stát se do roku 2045 prvním sociálním státem bez fosilních zdrojů na světě. SoutH2Port navíc vytvoří nová pracovní místa a obchodní příležitosti, čímž zvýší atraktivitu a konkurenceschopnost regionu a komunity.

ABB je přední technologická společnost v oblasti elektrifikace a automatizace, která umožňuje udržitelnější a efektivnější budoucnost. Řešení společnosti kombinují technickou odbornost se softwarem ke zlepšení způsobu, jakým jsou věci vyráběny, přemisťovány, poháněny a provozovány. Přibližně 105 000 zaměstnanců ABB staví na více než 130 letech excelence a snaží se podporovat inovace s cílem urychlit transformaci průmyslu. www.abb.com

Lhyfe je evropská skupina společností zavázaných k energetické transformaci, která vyrábí a dodává obnovitelný zelený vodík. Jejich výrobní zařízení a portfolio projektů mají za cíl poskytnout přístup k obnovitelnému zelenému vodíku v průmyslovém množství a umožnit vytvoření pozitivního energetického modelu schopného dekarbonizovat průmyslový a dopravní sektor. V roce 2021 společnost Lhyfe otevřela první velké zařízení na výrobu zeleného vodíku na světě, které bylo připojeno k větrné farmě. V roce 2022 společnost Lhyfe slavnostně otevřela první offshore pilotní platformu na světě pro výrobu zeleného vodíku. Lhyfe je zastoupena v jedenácti evropských zemích a na konci roku 2022 zaměstnávala 149 lidí. Společnost je kotována na burze Euronext v Paříži.www.lhyfe.com

Skyborn je průkopníkem a předním vývojářem a provozovatelem pobřežních větrných farem s více než 20letými zkušenostmi a záznamem o přibližně 7 GW postavených nebo povolených nebo dosud pořízených globálně. Společnost pokrývá celý hodnotový řetězec větrné energie na moři, včetně rozvoje na zelené louce, inženýrství a designu, nákupu, financování, stavebního managementu a správy aktiv. Portfolio společnosti Skyborn zahrnuje globální zásobník projektů přesahujících 30 GW v různých fázích vývoje. Společnost má centrálu v Německu a působí na 14 trzích po celém světě. www.skybornrenewables.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male