Bosch sází na inovace, partnerství a akvizice – snižování nákladů zůstává v centru pozornosti

bosch výsledky 2023

Růstové cíle vyžadují vysokou míru ziskovosti a finanční síly. Skupina Bosch v roce 2023 zvýšila svůj obrat a zisk a úspěšně realizuje svou růstovou strategii navzdory obtížným podmínkám.

 

bosch

Výroba Fuel Cell Power modulu (FCPM) v závodě ve Feuerbachu

Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, při prezentaci výsledků společnosti uvedl: „V hospodářském roce 2023 jsme dosáhli našich finančních cílů a posílili naši pozici na trhu v mnoha obchodních oblastech, od polovodičů až po integrované systémy pro budovy. Snažíme se o inovace, partnerství a akvizice, abychom zajistili růst v souladu s transformací našich odvětví, a to navzdory nepříznivým ekonomickým podmínkám.“

V dlouhodobém horizontu chce dodavatel technologií a služeb dosáhnout průměrného ročního růstu mezi 6 a 8 % s marží nejméně 7 %. Rovněž chce patřit mezi tři největší dodavatele na svých klíčových trzích ve všech regionech světa.

Bosch baterie

Výroba Fuel Cell Power modulu (FCPM) v závodě ve Feuerbachu

Společnost Bosch také strategicky rozšiřuje inovační oblasti s příležitostmi k růstu. Například v oblasti zdravotnické techniky oznámila, že bude pracovat na nové technologii BioMEMS, která kombinuje molekulární diagnostiku s mikrosystémovou technologií. Umožňuje přesné testování až 250 genetických znaků, jako jsou patogeny nebo genetické mutace, na jediném čipu, a to přímo v místě poskytované péče, například v ordinaci lékaře. Za tímto účelem společnost Bosch nedávno uzavřela partnerství se společností Randox v oblasti vývoje a prodeje. Další strategické partnerství se společností r-Biopharm má urychlit vývoj plně automatizovaného testu na multirezistentní bakterie. Společně s těmito dvěma partnery plánuje Bosch do roku 2030 investovat přibližně 300 milionů eur.

bosch diagnostika

BioMEMS – nový rozměr přesné diagnostiky

Zlepšení prodeje a výsledku v roce 2023 – rok 2024 zůstává náročný
V uplynulém obchodním roce dosáhl Bosch navzdory nepříznivým hospodářským a tržním podmínkám obratu 91,6 miliardy eur. To představuje nárůst o 3,8 %, resp. o 8,0 % po očištění o směnný kurz. Zisk z provozní činnosti před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhl 4,8 miliardy eur (2022: 3,8 miliardy eur). Provozní marže EBIT činila 5,3 % a byla o jeden procentní bod vyšší než v předchozím roce. Byla tedy vyšší, než se očekávalo, ale stále nižší než dlouhodobě požadovaná cílová marže ve výši alespoň 7 %. Toho chce Bosch dosáhnout do roku 2026.

„Potřebujeme vysokou úroveň ziskovosti a finanční sílu, abychom mohli financovat naše růstové cíle v co největší míře sami,“ řekl Markus Forschner, člen představenstva a finanční ředitel společnosti Robert Bosch GmbH. „Úspěšný závěrečný sprint přispěl k tomu, že naše očekávání pro rok 2023 byla vcelku naplněna. Hospodářský rok 2024 však bude přinejmenším stejně náročný jako rok 2023.“Celkový výhled společnosti Bosch na letošní rok zůstává utlumený, a to i s ohledem na současnou hospodářskou situaci. „Pro rok 2024 neočekáváme žádný hospodářský vítr v zádech,“ řekl Forschner.

bosch výsledky 2023 čipy

V souladu s tím se očekává v roce 2024 celosvětový hospodářský růst pouze ve výši 2,3 %, stagnace výroby vozidel a pokračující oslabování ve strojírenském odvětví. Na trzích se spotřebním zbožím by však mohlo po dvou letech spotřebitelské zdrženlivosti dojít k mírnému zlepšení. Společnost Bosch očekává stabilizaci vlastního podnikání, k čemuž by měly přispět inovace i rozšíření mezinárodní působnosti. V současné době se například staví nová továrna na výrobu sporáků v Egyptě a továrna na výrobu chladniček v Mexiku. V prvním čtvrtletí roku 2024 se obrat meziročně snížil o 0,8 procenta; po očištění o kurzové vlivy to znamená nárůst o 2,7 %.

„Z toho je zřejmé, že pět až sedmiprocentní nárůst obratu, o který usilujeme při plánování celého roku, je velmi ambiciózní,” uvedl Forschner. Finanční ředitel dal jasně najevo, že bude obtížné zlepšit loňskou provozní marži EBIT: „Potýkáme se nejen s utlumeným tržním prostředím a očekávaným dalším nárůstem počátečních investic do strategicky důležitých oblastí. Restrukturalizace a zlepšení procesů budou mít zpočátku také negativní dopad a jejich pozitivní efekt se dostaví až se zpožděním.“ Kromě toho chce Bosch dále snižovat náklady a měnit struktury, aby si udržel konkurenceschopnost při transformaci svých odvětví. Jak zdůraznil Forschner: „Budeme důsledně zavádět potřebná opatření, ale s citem pro proporce.“

bosch

Nezbytné personální úpravy by měly být, pokud možno, provedeny bez propouštění z provozních důvodů a po konzultaci se sociálními partnery.

Oblast růstu: Udržitelná mobilita
Ve své hlavní obchodí oblasti Mobilita prosazuje Bosch strategická rozhodnutí pro budoucí růst. Jen v letošním roce zahajuje přibližně 30 výrobních projektů pro elektromobily.

E/E Bosch

„Elektromobilita přichází, otázkou je pouze to, jak rychle dorazí do různých regionů světa,“ řekl Hartung.„Odhadujeme, že do roku 2030 bude v Evropě pravděpodobně 70 % všech nových automobilů čistě elektrických. V Číně a Severní Americe to bude pravděpodobně 40 až 50 procent.“

Tam, kde je potřeba, aby těžká vozidla překonávala dlouhé vzdálenosti, budou podle předsedy představenstva společnosti Bosch ještě nějakou dobu žádaná řešení, jako jsou plug-in hybridy a prodlužovače dojezdu. Očekává se, že technologie dynamiky vozidel dodá obchodní oblasti Mobilita další stimul. Díky novým a redundantním brzdovým systémům přizpůsobeným elektrifikovanému a automatizovanému řízení roste společnost Bosch ročně o 10 %, tedy výrazně rychleji než trh. A díky systému řízení pohybu vozidla, zkráceně VMM, se Bosch zavázal k inovativnímu systémovému řešení, které bude koordinovat všechny aspekty pohybu vozidla řízením brzd, řízení, hnacího ústrojí a tlumičů. Jen pro nedávné zimní testy vybavila společnost Bosch variantami VMM více než 20 testovacích vozidel významných značek

„Dorazili jsme na scénu mezi prvními, a ještě letos zadáme naši první zakázku na sériovou výrobu,“ řekl Hartung.

Celkově společnost očekává, že do roku 2030 dosáhne prodeje v hodnotě stovek milionů.

Oblast růstu: Vodík
Společnost Bosch potvrdila svá obchodní očekávání v oblasti růstu vodíku: Do roku 2030 by její obrat s vodíkovou technologií mohl dosáhnout 5 miliard eur.

Bosch výsledky 2023

„V roce 2023 jsme zahájili výrobu systémů palivových článků v německém Stuttgartu a čínském Čchung-čchingu,“ uvedl Hartung.

Čína bude pravděpodobně prozatím vedoucím trhem. Společnost Bosch neočekává výrazný růst v Evropě nebo Severní Americe dříve než v příštím desetiletí. Z technického hlediska představují vodíkové motory nejrychlejší cestu ke klimaticky neutrální dopravě v užitkových vozidlech. Společnost Bosch očekává, že trh s touto technologií bude mít do roku 2030 hodnotu téměř jedné miliardy eur.

Jak vysvětlil předseda představenstva společnosti Bosch: „Vodíkový motor s naší technologií vstřikování bude na silnicích v Indii už letos a nyní pracujeme na pěti výrobních zakázkách od známých výrobců nákladních automobilů ze všech tří hlavních ekonomických oblastí světa.“ Bosch se chce také podílet na rychle rostoucím trhu s výrobou vodíku: Do roku 2030 bude na celém světě instalován výkon zhruba 170 gigawattů pro elektrolýzu vodíku, což je přibližně 25krát více než dnes. „Náš stack pro elektrolýzu je na cestě k uvedení na trh v příštím roce,“ řekl Hartung. „V budoucnu bude Bosch synonymem nejen pro vodíkové pohonné jednotky, ale také pro výrobu vodíku. Jako dodavatelé budeme aktivně pomáhat utvářet budoucí trh.“

Oblast růstu: Tepelná čerpadla
Společnost Bosch systematicky využívá růstové příležitosti také v oblasti topné techniky. Přestože trh s tepelnými čerpadly v celé Evropě v roce 2023 stagnoval, Bosch dokázal zvýšit svoje obchodní aktivity o téměř 50 %. V následujících letech bude společnost Bosch v tomto segmentu nadále růst výrazně rychleji než trh.

Bosch výsledky 2023 čerpadla

„Investovali jsme nejen do výrobních kapacit, ale také jsme rozšířili naše produktové portfolio zahrnující tepelná čerpadla, která jsou nejen tichá a účinná, ale také cenově výhodná,“ řekl Hartung.

Předseda představenstva společnosti Bosch vidí další prodejní potenciál v hybridních systémech vytápění: Kombinace tepelného čerpadla pro základní provoz a plynového kotle pro špičkové zatížení. To umožní účinnou dekarbonizaci milionů stávajících budov. Bosch zpočátku uvede na trh řešení s touto technologií pro bytové domy s maximálně 100 bytovými jednotkami. Hartung také poukázal na kontroverzní debatu o německém zákoně o vytápění, který brání dlouhodobému rozhodování o nákupu a vede k vážnému propadu na trhu s vytápěním. Společnost Bosch zpočátku uvede na trh řešení s touto technologií pro bytové domy s maximálně 100 bytovými jednotkami. Hartung také poukázal na kontroverzní debatu o německém zákoně o vytápění, který brání dlouhodobému rozhodování o nákupu a vede k vážnému propadu na trhu s vytápěním.

vodík klima bosch

„V oblastech, kde jsou klimatická a energetická politika v rozporu, investoři neinvestují, ale vyčkávají,“ řekl. „Růst vyžaduje jasnou a předvídatelnou dotační politiku.“

Politika v oblasti klimatu: Uhlíkově neutrální budoucnost vyžaduje trvalé investice
Celkově lze říci, že opatření v oblasti klimatu hrají pro společnost Bosch i nadále ústřední roli. Podle Hartunga nabízí velké příležitosti k růstu, i když se trhy, jako je elektromobilita, nevyvíjejí tak rychle, jak se očekávalo.

„Vidíme však, že vzhledem ke složité geopolitice a rostoucímu sociálnímu napětí v naší společnosti již nejsou klimatická opatření jediným tématem na vrcholu politické agendy,“ řekl Hartung. Společnost Bosch nicméně pokračuje v rozsáhlých počátečních investicích do technologií pro uhlíkově neutrální budoucnost, aby pomohla tuto transformaci formovat shora. Hartung řekl: „Existuje tlak na snížení dotací pro technologie s nízkými emisemi CO2. Opatření v oblasti klimatu však vyžadují trvalé investice – od vlády, podniků i od každého z nás.“

Hospodářský rok 2023: Lepší volný peněžní tok, velké počáteční investice
Zatímco v předchozím roce byla úroveň zásob společnosti Bosch ještě silně ovlivněna nejistotou, která následovala po pandemii covid-19 a nedostatku čipů, nyní se situace vrací k normálu. V důsledku toho se volný peněžní tok zlepšil na 2,2 miliardy eur. S obratem 2,4 % to bylo nad minimálním cílem 1,0 %. Ukazatel vlastního kapitálu činil 44,2 % (v roce 2022: 46,6 %). Výdaje na výzkum a vývoj zůstaly stabilní na vysoké úrovni 7,3 miliardy eur (2022: 7,2 miliardy eur), což vedlo k poměru výzkumu a vývoje ve výši 8 procent (2022: 8,2 procenta). Kapitálové výdaje dosáhly nového maxima ve výši 5,5 miliardy eur (2022: 4,9 miliardy eur).

Jak zdůraznil Forschner: „Rovněž věnujeme velkou pozornost nákladové efektivitě našich počátečních investic, které v roce 2023 činily více než 12 miliard eur, a v případě potřeby provádíme úpravy projektů.“

Hospodářský rok 2023: Vývoj podle obchodních oblastí
V obchodní oblasti Mobilita vzrostl obrat o 6,9 % na 56,2 miliardy eur. Po očištění o kurzové vlivy činí růst 10,9 procenta. Provozní marže EBIT dosáhla 4,4 procenta (2022: 3,4 procenta). V obchodí oblasti Průmyslová technika vzrostl obrat na 7,4 miliardy eur. Tento nárůst o 6,8 %, resp. o 10,2 % po očištění o směnný kurz, je způsoben první konsolidací akvizic HydraForce a Elmo Motion Control. Marže EBIT zůstala stabilní na úrovni 9,1 procenta (2022: 9,8 procenta). V obchodní oblasti Spotřební zboží se obrat oproti předchozímu roku snížil o 6,6 % na 19,9 miliardy eur; po očištění o kurzové vlivy se jedná o mírný pokles o 1,2 %. Provozní marže EBIT se nezměnila a činila 4,5 procenta. V obchodní oblasti Energetika a technika budov vzrostl obrat o 10,5 % na 7,7 miliardy eur, což je po očištění o kurzové vlivy 13,2 %. Provozní marže EBIT dosáhla 9 procent (2022: 6 procent).

Bosch výsledky 2023

Hospodářský rok 2023: Vývoj podle regionů
V Evropě dosáhl obrat 46,8 miliardy eur. To představuje nárůst o 5,5 % oproti předchozímu roku, resp. o 7,9 % po očištění o kurzové vlivy. V Severní Americe se obrat zvýšil o 6,2 procenta na 15,2 miliardy eur. Po očištění o kurzové vlivy to představuje růst o 8 procent. Obrat v Jižní Americe dosáhl 1,7 miliardy eur oproti 1,8 miliardy eur v předchozím roce. Po očištění o kurzové vlivy se tento 6,2% pokles rovná 1,8% růstu. V Asii a Tichomoří, včetně ostatních regionů, činil obrat 27,9 miliardy eur. Po očištění o kurzové vlivy představuje toto mírné zvýšení o 0,6 % významný růst o 8,6 %.

Bosch výsledky 2023

Hospodářský rok 2023: Nárůst počtu zaměstnanců přibližně o 2 %
Na konci roku společnost zaměstnávala 429 416 lidí po celém světě, což je o 8 078 více než v předchozím roce. Počet zaměstnanců se loni zvýšil ve všech regionech včetně Německa. Největší regionální nárůst byl zaznamenán v Severní a Jižní Americe.

Bosch výsledky 2023

 

Zdroj zprávy: Bosch
Bosch