Výroba důlních výztuží v LIBERTY Ostrava (video)

důlní výztuže liberty

Společnost Liberty Ostrava uvádí nové video, které přibližuje výrobu důlních výztuží. Ty se používají nejen při dobývání nerostů v dolech, ale také při stavbě tunelů a při dalších podobných příležitostech. Jedná se o úspěšný exportní artikl, který se vyváží do celé Evropy, ale také do afrických zemí nebo do Jižní Ameriky. U nás je největším odběratelem tradičně OKD, a.s.. Důlní výztuže se začaly ostravské firmě vyrábět již v roce 1961, takže toto know-how má ve firmě dlouholetou tradici. Liberty Ostrava vyrábí celkem 12 typů důlních výztuží. Nové video vás podrobněji seznámí s technologií výroby…

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava