Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k výsledkům českého exportu za březen 2023

CzechTrade Doležal

Podle aktuální statistiky zahraničního obchodu můžeme pozorovat, že v měsíci březnu se exportérům dařilo vyvážet své produkty do zahraničí s meziročním růstem 7,7 %. Nicméně v březnu sledujeme u tohoto ukazatele snížení dynamiky oproti předchozím měsícům a také mírné poklesy exportu v rámci meziměsíčního srovnání.

export pix

 

Radomil Doležal CzechtradeNejvyšší meziroční nárůst je u vývozu na Ukrajinu, ovšem zde se projevila nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy došlo k propadu exportu z důvodu začínajícího válečného konfliktu. Dalšími zeměmi s vyšším meziročním růstem jsou Ázerbájdžán a Kazachstán. Co se týče českého exportu ze sektorového pohledu, největší meziroční nárůst zaznamenaly motorová vozidla a elektrická zařízení.

Jsme také rádi, že si čeští exportéři začínají uvědomovat, jak důležitá je vizuální stránka produktu a mají zájem o nové služby Design Centra CzechTrade, jako je Design Trend Monitoring a Tržní Potenciál Design-Inovace, díky kterým mohou kvalifikovaněji nastavit konkurenční výhody svých nových výrobků uváděných na zahraniční trh.

 

Zdroj zprávy: CzechTrade

czechtrade logo