Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k výsledkům českého exportu za únor 2023

export

Statistika zahraničního obchodu ukazuje, že kratší měsíc únor nového roku byl k výsledkům exportu příznivý. Svědčí o tom meziroční nárůst jeho hodnoty o 9,9 % oproti roku 2022. Ze statistik je dále patrné, že největší hodnotu vývozu vykazují v únoru 2023 stále položky v odvětví automotive a strojírenství, výraznější meziroční růst vývozu zaznamenáváme u položek motorová vozidla a potravinářské výrobky. Avšak exportérům v současné době neprospívají ceny vstupů a vyšší kurz koruny. Neustále monitorujeme zajímavé příležitosti v oborech a teritoriích.

Radomil Doležal Czechtrade

Českému exportu se opět začíná otvírat Ukrajina. Podpora obnovy Ukrajiny patří mezi naše priority a spolupráci s ukrajinskými partnery nadále posilujeme. Na podporu obchodu jsme konkrétně ve Lvově uspořádali podnikatelskou misi českých firem vyrábějících důlní zařízení, zároveň na příští týden připravujeme pro české exportéry online seminář k aktuálním příležitostem na Ukrajině a s ukrajinskou obchodní platformou Nazovni jsme podepsali memorandum o spolupráci.

Nově se českým exportérům zpřístupnily možnosti také v Texasu, kde jsme v Austinu otevřeli zahraniční kancelář a stále rychleji se blížíme k tomu, abychom byli schopni poskytovat českým firmám servis v metropolích po celém světě.

eport

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade