Krok za krokem k požadované kvalitě svařování

Fronius navigator iWave

Bezchybné a efektivní svařování – s Fronius WeldCube Navigator je to hračka díky integrované funkci navádění, ilustrovaným pokynům krok za krokem a předem nastavitelným pevným parametrům svařování. Ve spojení s WeldCube Navigatorem se TPS/i a iWave stávají dokonale koordinovanými systémy sekvenování svarů. V kombinaci s dvojitým podavačem drátu mohou specialisté na svařování také okamžitě získat přístup ke dvěma různým cívkám drátu. Ti, kteří chtějí na vlastní kůži vyzkoušet snadné použití a kvalitní výsledky, mohou využít zkušební verzi k bezplatnému testování nového softwaru Navigator.

Fronius navigator iWave

Chyby se stávají; to je prostě součást lidského bytí. Ale vadné svarové spoje ve výrobním procesu mohou mít za následek obrovské náklady a mít negativní dopad na celkovou produktivitu a kvalitu. V této souvislosti je sekvenční zpracování svarů efektivním řešením pro zajištění kvality a osvědčeným prostředkem, jak čelit rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Prevence svařovacích chyb ve výrobním procesu hned od začátku šetří čas, peníze a zdroje.

Fronius navigator iWave

„WeldCube Navigator je v tomto smyslu velkým pomocníkem,“ říká Anita Beck, strategický produktový management, řešení průmyslového svařování ve společnosti Fronius International GmbH. „Nejlepší sekvence svařování pro daný úkol je standardně nastavena v editoru pokynů. Všichni pracovníci – bez ohledu na to, zda jsou velmi zkušení nebo méně – dodržují strukturovaný, jednotný přístup a provádějí kroky správně v rámci definovaných tolerancí. To umožňuje společnostem optimalizovat své svařovací procesy, snížit množství odpadu a vyrábět na vysoké úrovni kvality.

Digitální sekvence svařování: Zde je návod, jak to funguje
Software WeldCube Navigator ukazuje svářeči, co má dělat na pracovní stanici dále. Další obrazovka zobrazuje každý pracovní krok součásti ve správném pořadí a parametry svařování pro příslušnou zakázku se nastavují automaticky. Pracovník je krok za krokem proveden svou prací. To usnadňuje udržování správného sledu svařování a zajišťuje použití definovaných parametrů.

Fronius navigator iWave

Sledujte kvalitu a chyby pod kontrolou
Pokud se pracovník odchýlí od pořadí svarů, systém to okamžitě označí. A pokud detekuje odchylku (překročení limitu) ve švech, které byly definovány jako bezpečnostní, nelze ve svařování pokračovat, dokud to neuvolní svářečský dozor. To znamená, že chyby se neopakují ani neduplikují, ale okamžitě opravují.

Vyzkoušejte WeldCube Navigator zdarma
Nejlepší způsob, jak zažít výhody WeldCube Navigator, je používat jej. S možností zdarma vyzkoušet software v kombinaci se zkušební licencí pro naše svařovací systémy vám nic nebrání vyzkoušet systém ve spojení s TPS/i, iWave nebo Dual Wire Feeder ve vlastní firmě. Snadné použití je v každém případě působivé – ať už se jedná o používání digitálních verzí pracovních pokynů v editoru, dodržování předem definovaných tolerancí nebo reakci na překročení limitů na švech kritických pro bezpečnost. Během samotného svařování svařovací specialista pohodlně naviguje svařovací úlohou přímo na svařovacím hořáku výběrem, potvrzením a následným přechodem k dalšímu kroku.

Uživatelé iWave a TPS/i si mohou stáhnout software WeldCube Navigator zde nebo prostřednictvím svého portálu myFronius.

Zdroj zprávy: Fronius