LIBERTY Ostrava oznamuje aktuální informace k optimalizačnímu plánu

Libetry

Společnost LIBERTY Ostrava oznamuje aktuální informace k návrhu optimalizačního plánu, který povede k dlouhodobě udržitelné budoucnosti společnosti. Součástí tohoto plánu je nový provozní model, který huti umožní přijímat dynamická rozhodnutí ve výrobě, efektivněji plánovat a zvýšit kapacitu výroby i ziskovost válcoven. V rámci tohoto plánu bude během ledna zahájen proces znovuzprovoznění vysoké pece č. 3 a dojde ke zvýšení výroby.

Liberty Ostrava huť
V LIBERTY Ostrava byla v posledních měsících provedena analýza produktového mixu, výrobního plánování a nákladů, a to s přihlédnutím k náročné situaci na trhu, které čelí evropští výrobci oceli. Navrhovaný plán optimalizace se zaměřuje na úsporu financí prostřednictvím dočasného přerušení výroby některých produktů, po kterých je nízká nebo nulová poptávka, jako je například válcovaný drát. A zároveň se soustředí na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou trubky, silniční svodidla, důlní výztuže a závitové tyče, po kterých je vysoká poptávka.

Liberty válcovna

Společnost LIBERTY bude využívat aktuální situace na evropském trhu, a to prostřednictvím výhodných nákupů ocelových polotovarů (předlitků), ze kterých bude válcovat finální výrobky. Společnost rovněž nyní analyzuje možnosti využití svých koksárenských provozů, jelikož se evropský trh potýká s vážnými problémy spojenými s převisem nabídky. To znamená, že je v současné době pro společnost mnohem levnější nakupovat koks na trhu než ho vyrábět v ostravské huti.

Liberty válcovna

LIBERTY Ostrava již získala individuální moratorium na „preventivní restrukturalizaci“, jehož cílem je také podpořit optimalizační plán. Společnost nadále se svým dodavatelem energie jedná s cílem nakupovat u něj za běžné tržní ceny, což společnosti umožní realizovat její optimalizační plán a povede k postupnému splacení závazků všem věřitelům.

Proces optimalizace ostravské huti bude i nadále řídit vrcholový manažer skupiny GFG Theuns Victor, podporovaný výkonným ředitelem Pavlem Šedivým a vedením společnosti LIBERTY Ostrava. Společnost bude svým zaměstnancům i nadále vyplácet mzdy a zajišťovat vysokou úroveň služeb svým zákazníkům.

liberty ostrava

Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel pro Evropu a předseda představenstva společnosti LIBERTY Ostrava, uvedl: „V rámci dokončování našeho optimalizačního plánu jsme učinili významný pokrok. Naším cílem pak bude optimalizační plán v novém roce co nejdříve uskutečnit, tedy znovu zprovoznit vysokou pec č. 3 a navazující výrobu na ocelárně, abychom tak zmírnili obavy našich zaměstnanců i všech našich partnerů, kterých si nesmírně vážíme.“

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

liberty svodidla

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. Klíčová bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

 liberty profily ocel

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava