LIBERTY Ostrava zahájila svůj vzdělávací program, podporuje třídu elektrikářů

studenti liberty

LIBERTY Ostrava a nadace GFG Foundation zahájily vzdělávací program pro 29 studentů prvního ročníku oboru elektrikář na základě spolupráce se Střední školou elektrotechnickou v Ostravě a britskou vzdělávací agenturou Rewise Learning. Studenti se během tříletého programu seznámí s výrobními závody, budou absolvovat stáže v provozech LIBERTY Ostrava a spolupracovat se zkušenými mentory. Plánované je zacílení jejich výuky hlavně na digitalizaci, automatizaci a životní prostředí. Zároveň budou rozvíjet měkké dovednosti jako komunikaci, týmovou spolupráci a motivaci. Nadace GFG Foundation bude hradit všechny náklady, rodiče a školu studijní program nebude stát nic.

Celý vzdělávací program studenti odstartovali na školícím středisku v LIBERTY Ostrava, druhý den pak strávili společně s pedagogy a mentory z LIBERTY Ostrava v Beskydech. Praktické a teambuildingové aktivity je měly přirozenou a zábavnou cestou nadchnout pro přírodovědné, technické, inženýrské a matematické předměty. Studenti byli inspirováni zejména výzvou navrhnout a postavit si funkční auto, se kterým následně také závodili, což jim umožnilo rozvinout základní elektrotechnické dovednosti, týmovou práci a dovednosti při řešení problémů.

„Díky naší transformaci GREENSTEEL, jejímž cílem je do roku 2030 snížit emise CO2 na tunu oceli o 95 %, jsme v současné době lídry ve snaze učinit naši planetu čistším a zelenějším místem. Plánujeme přechod na využívání výrobní technologie na principu hybridních elektrických pecí a tento program zaměřený na obor elektrikář tak pro nás do budoucna bude klíčový,“ říká Pavel Šedivý, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava.

studenti liberty

 

„Jsme moc rádi, že můžeme v Ostravě spustit studentský program nadace GFG Foundation. Naším cílem je mladé lidi inspirovat a pomáhat jim v tom, aby dosáhli svého životního a pracovního potenciálu,“ říká Georgina Crumpton, generální manažerka GFG Foundation & GFG Alliance.

studenti liberty

„Cílem našeho programu je připravit nejen zkušené odborníky, ale i cílevědomé a zodpovědné zaměstnance pro naše provozy,“ zdůrazňuje Denisa Sedláčková, ředitelka pro personální záležitosti LIBERTY Ostrava.

studenti liberty

GFG Foundation je mezinárodní nadace, kterou v roce 2017 založili ve Spojeném království Nicola a Sanjeev Gupta. Za šest let svého fungování se nadace rozšířila do dalších třech zemí včetně České republiky a podpořila už 9000 studentů. Má své jasné a konkrétní cíle a do detailu propracované programy, které pomáhají mladým lidem s rozvojem jejich dovedností a to zejména ve strojírenství, kovodělném průmyslu a v odvětví obnovitelných energií. Tím posilují i jejich vyhlídky na získání zaměstnání.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava