MPO vydalo výroční zprávu k prověřování zahraničních investic

Zahraniční investice zpráva MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydává výroční zprávu o prověřování zahraničních investic za rok 2022. Analytici ministerstva se v rámci unijní spolupráce zabývali celkem 423 případy investic realizovaných v jiných členských státech Evropské unie z hlediska českých bezpečnostních zájmů a k tomu prověřili 13 tuzemských investic. Žádná transakce nebyla zakázána, tři investoři svůj záměr přehodnotili a investici nakonec nerealizovali.

Investice zahraniční zpráva MPO

„V současnosti je téma bezpečnosti důležitější než kdy dříve a je nutné to zohlednit i v oblasti byznysu. To je i cílem našeho Ministerstva průmyslu a obchodu. Pracujeme na tom, abychom zajistili rovnováhu mezi udržováním silných obchodních vztahů a ochranou našich ekonomických a bezpečnostních zájmů,“ říká ministr Jozef Síkela.

Konečný vlastník, který stál za zahraniční investicí do České republiky, nejčastěji sídlil v USA a Kanadě. MPO se ale zabývalo i investicemi z Ruska, Číny, Singapuru, Tchaj-wanu, Malajsie, Velké Británie, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Nejvíce případů se týkalo sektoru informačních a komunikačních technologií. Na druhém místě byl elektrotechnický průmysl. Zastoupeny byly také obory jako zdravotnictví, strojírenství, jaderná energetika a chemický průmysl a služby.

Na prověřování zahraničních investic MPO spolupracuje s ministerstvy obrany, vnitra, zahraničních věcí a financí, zpravodajskými službami, policií a případně i s dalšími institucemi a jejich experty, pokud se jich prověřovaná investice tematicky týká.

„Jsem rád, že se Ministerstvo vnitra i policie aktivně podílejí na prověřování potenciálně rizikových investic do České republiky. Jedná se o dobrý příklad fungující spolupráce státních institucí na bezpečnostní problematice, která je v současnosti velmi komplexní, a proto je pro naši zemi dobrá zpráva, že stát umí na takovou situaci reagovat,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Podle Bezpečnostní informační služby je „prověřování zahraničních investic jedním z účinných nástrojů, který pomáhá předcházet bezpečnostním rizikům spjatým se vstupem netransparentního cizího kapitálu pocházejícího ze třetích zemí do zájmových českých společností. Zásadní je pro tuto oblast spolupráce, neboť sdílení informací pomáhá identifikaci případných hrozeb.“

Česká republika je v oblasti prověřování investic aktivní i na mezinárodní scéně. Spolupracuje s protějšky v Evropské unii i mimo ni a státům, které prověřovací mechanismy ještě nemají, nabízí pomoc s jejich zavedením. V rámci českého předsednictví v EU uspořádalo MPO konferenci, která se věnovala hlavně investiční bezpečnosti ve vztahu k malým a středním podnikům a novým technologiím s bezpečnostním uplatněním. Výstupem z konference jsou doporučení pro státní správu, která stanovují základní principy pro bezpečný vývoj nastupujících a přelomových technologií.

„Mechanismus zásadně přispívá k zajištění strategických cílů ekonomické bezpečnosti, která je předpokladem pro zachování naší suverenity rozhodování a prosperity. Těší mě, že se nám v této oblasti dlouhodobě daří spojit naše představy o posilování otevřeného investičního prostředí se zajištěním našich národně-bezpečnostních zájmů. Česká ekonomika si tak stále drží první příčky v otevřenosti v žebříčcích OECD a zároveň se nám daří zlepšovat pověst a kvalitu našeho investičního prostředí,“ uzavírá ministr Síkela.

Výroční zprávu najdete na tomto odkazu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo