Nízké ceny a dostupné kapacity. Ideální čas pro námořní přepravu

geis námořní doprava

Přestože mezinárodní přeprava, zejména transport zboží z Asie a dalších dalekých trhů, je sama o sobě poměrně nepružnou oblastí, vnější vlivy ji dokážou významně destabilizovat. Ukázalo se to nejen za covidu, ale i při nehodě v Suezském průplavu, za extrémních povětrnostních podmínek a samozřejmě také po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Díky výrazně nižší poptávce a narovnávání dodavatelských řetězců v loňském roce však velké zdražování konečně vystřídalo zlevňování. Lze ale předvídat, jak to bude dál? Řetězec událostí předchozích tří let značně ovlivnil celý globální trh. Mezinárodní přeprava jako součást světové ekonomiky utrpěla mnoho bolestivých ran a některé také následujícím článkům řetězce nechtěně zasadila.

Problémové tři roky
Rušení spojů, změna jízdních řádů lodí, letového řádu, železničních spojů i problémy na silnici, nulová tolerance covidu v Číně, válka, zvyšování cen energií a paliv, nedostatek personálu, nedostatečná kapacita dopravních prostředků, strategie rejdařů. To je jen základní výčet problémů, které vyústily v extrémní zdražení mezinárodní přepravy z dalekých trhů.

Martin Tokič, ředitel pobočky Geis CZ Air+Sea, k tomu říká: „Tato doslova smrtící směsice vlivů vyhnala cenu přepravy v letech 2020 –2022, zejména na linkách mezi Asií a Evropou a Asií a Severní Amerikou, na bezprecedentní hodnoty. To se však zhruba v polovině loňského roku začalo měnit.“

geis

Letecká a námořní přeprava (zdroj: Geis CZ)

2023: Ceny několikanásobně poklesly
Nyní lze s mírným přivřením očí říci, že ceny přeprav námořních i leteckých jsou na předcovidové úrovni. Důvody tohoto výrazného poklesu cen oproti nejvypjatějšímu období jsou dva: nižší poptávka a pomalu mizící zmatek v dodavatelských řetězcích. Lidé začali omezovat své nákupy, reálná mzda jim klesá a neví, co bude. Ani klasická předvánoční sezona a s tím spojené vysoké vytížení operátorů loni nepřišly.

Aktuální problém s odbytem však nezasáhl pouze Evropu. Nízký objem poptávky pociťuje téměř celý globalizovaný svět. Hovořilo se o tom i na jedné z logistických konferencí, pořádaných v únoru tohoto roku v asijském Singapuru.

Martin Tokič ředitel Geis

Martin Tokič to potvrzuje: „V Singapuru jsem měl možnost setkat se s partnery z mnoha zemí skrz na skrz kontinenty a rozhovory byly často v podobném duchu, tedy o slabé poptávce, nízkých objemech, inflaci a podobně.“

Část továren v Asii po lokálních svátcích v říjnu 2022 už nespustila svoji výrobu. Rejdaři mají nadbytečné kapacity a nedaří se jim je zaplnit, musí tedy zlevňovat. Nicméně je potřeba zmínit, že jejich zisky z posledních dvou covidových letech byly extrémní. Odhaduje se, že rejdařské společnosti například v roce 2021 zdvojnásobily zisky, které generovaly mezi lety 2010–2020.

Nejen cena a poptávka hrají roli
Uzavřené přístavy a problémy s manipulací v nich už nejsou tak zásadním problémem i z toho důvodu, že Čína koncem roku začala pomalu uvolňovat přísná opatření nulové tolerance covidu. Také na letištích se nehromadí obrovské množství nákladu, protože jsou opět běžně využívány i pasažérské lety pro jejich přepravu. Bohužel však stále chybí personál zejména v letecké dopravě a vyhlídky nejsou nikterak dobré.

Dokola skloňovaná „E“: Energie a ekologie
Výrazný růst nákladů samozřejmě nezasáhl pouze mezinárodní dopravu, ale sektor logistiky obecně. Dobrým příkladem nestability dnešní doby je intermodální doprava. V průběhu roku totiž došlo k několika úpravám ceníků kombinované železniční dopravy z/do EU přístavů. Vliv na toto měla cena za trakční energii, cena pohonných hmot i celkové náklady na údržbu infrastruktury. Další důležitou otázkou je, jak se do cen bude dále promítat stále větší tlak na ekologii. Již nyní jsou například v cenách námořní přepravy zahrnuty různé „eko“ poplatky. Toto je primárně zdůvodňováno tím, že lodě staršího data výroby musí být opatřeny zařízeními snižujícími produkované emise. Na druhé straně jsou nové lodě již vyráběny tak, aby takové normy již splňovaly. Také náklady na „ekologická“ paliva jsou vyšší. Přestože jsou ekologické otázky aktuálně velkým tématem, v mezinárodní dopravě stále ještě vítězí cena. Je však otázkou, jak dlouho ještě bude možné volit mezi cenově výhodnější a ekologičtější variantou.

Sklady plné drahého zboží, nové je levnější
V Evropě jsou plné sklady staršího zboží, které firmy loni draze dovezly z dalekých krajů. Nyní na trh přicházejí novější produkty, které jsou navíc levnější. Přestože výrobní náklady v loňském roce poměrně dramaticky rostly, stále je nové zboží levnější než to dovezené, do jehož ceny se drahá přeprava výrazně promítla. Přestože některé firmy začaly uvažovat o přesunu výroby blíž trhu odbytu (tedy do Evropy), nebo dokonce tento přesun realizovaly, není jich moc.

„Taková věc se nestane ze dne na den. Jedná se o strategické rozhodnutí, které zásadně změní procesy ve firmě, proto od toho mnoho výrobců nakonec upustilo. Případně nechávají v Asii část produkce a druhou přesouvají blíže svým zákazníkům,“ dodává Tokič.

Šetřit budeme ještě dlouho?
Současná úroveň cen mezinárodní přepravy zboží je na nejnižší úrovni za posledních několik let. Tokič říká: „Firmám, které například námořní přepravu využívají, bych vzkázal, že není na co čekat. Využijte aktuálně nízkých cen a dostupných kapacit.“

Přestože dodavatelské řetězce se téměř narovnaly a výrazně se zvýšila spolehlivost dodávek nákladu, vyhlídky do budoucna nejsou úplně pozitivní. S ohledem na celkový vývoj ve světě je zpomalování ekonomiky nevyhnutelné. Zároveň již lze vnímat i náznaky pozitivní – tempo růstu inflace se zpomalilo, a nejen Česká národní banka predikuje její snížení o několik procentních bodů. Je otázkou, jak to opět ovlivní poptávku a chuť lidí utrácet. Jak jsme se však v posledních letech přesvědčili, jakákoliv predikce budoucího vývoje, a to i v mezinárodní přepravě z dalekých trhů, je složitě obhajitelná.

spotové ceny námořní dopravy geis

Spotové ceny námořní přepravy v období 7/2020–11/2022 za 40″ kontejner (zdroj: Freightos.com)

O skupině Geis
Skupina Geis, mezinárodní poskytovatel logistických služeb, má své hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945, kdy Hans Geis založil dopravní společnost. Ta se během následujících let rozrostla v globální skupinu, kterou celou dobu vlastní a řídí samotná rodina Geis. Dnes zaměstnává přes 6 400 pracovníků a v roce 2021 vygenerovala obrat 1,1974 miliardy EUR, což znamenalo meziroční nárůst o téměř 20 %.

Do skupiny patří společnosti v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Polsku, České republice a na Slovensku. Hlavní oblasti podnikání skupiny Geis jsou Road Services (paletové, kusové a celovozové přepravy), Logistics Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké a námořní přepravy, speciální projekty přeprav).
V České republice patří do skupiny Geis firmy Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Na Slovensku je to Geis SK s.r.o. Česko-slovenská část skupiny zajišťuje komplexní logistické služby: kusové, paletové a celovozové přepravy, letecké a námořní přepravy, kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po sofistikované logistické projekty. Zaměstnává více než 1300 pracovníků na 32 pobočkách. Na českém trhu působí již více než 30 let.

Zdroj zprávy: Geis