Notář potvrdil hlasování o restrukturalizačním plánu LIBERTY Ostrava

rourovna liberty ostrava

Ustanovený notář dnes potvrdil, že potřebná většina oprávněných věřitelů společnosti LIBERTY Ostrava oficiálně schválila její restrukturalizační plán. Jde o další významný milník, kterého společnost LIBERTY Ostrava dosáhla a který podtrhuje závazek LIBERTY zajistit podniku udržitelnou budoucnost. LIBERTY Ostrava nyní předložila notářsky ověřený výsledek hlasování Krajskému soudu v Ostravě, aby mohl o restrukturalizačním plánu definitivně rozhodnout.

Hlasování se zúčastnilo 1 049 oprávněných věřitelů společnosti LIBERTY Ostrava, z nichž byli vyloučeni věřitelé z okruhu spřízněných osob, věřitelé, kteří vedou s Liberty spor, jako je společnost TAMEH Czech, a věřitelé, jako je například EGAP, s nimiž byl už před vyhlášením všeobecného moratoria dohodnut splátkový kalendář.

Konečný počet hlasů:

hlasy pro
(počet a % z celkového počtu hlasů)
hlasy proti
(počet a % z celkového počtu hlasů)
Restrukturalizační plán LIBERTY Ostrava 92,72 1,67
Vyloučení společnosti TAMEH Czech z hlasování o restrukturalizačním plánu 86,65 5,64

Liberty ostrava

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 5 200 zaměstnanců. www.libertysteelgroup.com/cz/

liberty

Skupina LIBERTY Steel je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel, hliníkářskou ALVANCE Aluminum a energetickou SIMEC Energy, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců www.libertysteelgroup.com

Zdroj zprávy: LIBERTY Ostrava
Liberty Ostrava