SCHUNK – Hannoverský veletrh 2023: Nové předsednictví s perspektivou středně velkých podniků

Změna na vrcholu: Henrik A. Schunk je novým předsedou řídícího výboru platformy Průmysl 4.0. Kancelář chce během příštích dvou let využít k tomu, aby digitalizační iniciativu Manufacturing-X přivedl více do německých středně velkých firem. Na zahájení Hannoverského veletrhu předsedal Henrik A. Schunk, člen manažerského týmu SCHUNK, řídícímu výboru platformy Průmysl 4.0. Následuje Dr. Frank Possel-Doelken, CDO společnosti Phoenix Contact. Pro své dvouleté funkční období si stanovil jasné zaměření: chce šířit iniciativu Manufacturing-X a zároveň přinášet názory středně velkých průmyslových společností.

Hannover Messe 2023 Henrik A. Schunk

Předání na Hannover Messe 2023: Henrik A. Schunk přebírá funkci předsedy řídícího výboru platformy Průmysl 4.0.

„Naši vizi musíme převést do životaschopných řešení, na kterých se mohou rovnocenně podílet i malé a střední firmy,“ zdůrazňuje Schunk, který za vzorový příklad považuje svůj rodinný podnik. “Jako průkopník ve středně velkých společnostech ukazujeme, jak digitalizace pomáhá dosáhnout konkurenční výhody prostřednictvím otevřenosti a partnerství.”

Suverénní datový prostor pro německý průmysl
Manufacturing-X zahájila platforma Průmysl 4.0. Iniciativa sleduje cíl suverénního datového prostoru, který digitálně propojuje německý a evropský průmysl. Hodnotové řetězce by tak měly být transparentnější, odolnější a udržitelnější, a tím umožnit nové digitální obchodní modely. Henrik A. Schunk pohání tuto iniciativu s nadšením vpřed. „S Manufacturing-X si můžeme vyměňovat data napříč průmyslovými odvětvími a pozvednout tak digitalizaci na novou úroveň.“ To vyžaduje odborné znalosti a aktivní účast středně velkých společností – dvě hodnoty, které s sebou Schunk přináší a které chce pro platformu využít. : “Budu pracovat na tom, aby se Manufacturing-X stal hmatatelným pro středně velké společnosti.”

Platforma Průmysl 4.0 je centrální digitalizační síť v Německu. Zástupci z politiky, obchodu, vědy, odborů a asociací jsou aktivně zapojeni do platformy a chtějí pokročit v digitální transformaci výroby v Německu. Společným cílem je dlouhodobě zajistit vedoucí pozici německého a evropského průmyslu.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK