Seminář MPO řešil ochranu inovací v ČR a v zahraničí

logo Tačr

Inovace v čase krize byla tématem šestého semináře, který uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Technologickou agenturou ČR. Jeho cílem bylo poskytnout inovativním podnikatelům, vývojářům a odborné veřejnosti informace o ochraně inovací a podělit se o praktické aspekty této ochrany a její úskalí.

Semináře se zúčastnili zástupci z řad podnikatelů, veřejných institucí, akademické sféry a dalších zástupců odborné veřejnosti, kteří měli zájem získat inspiraci v oblasti inovací a dozvědět se nové informace o možnostech podpory inovativních řešení.

„Téma inovací a jejich ochrany může českým společnostem nabídnout mnoho užitečného. Při pohledu na současnou globální ekonomiku a konkurenci je zřejmé, že uspět v ní dlouhodobě může zejména ta společnost, která je schopna nabídnout inovativní produkty s vysokou přidanou hodnotou,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Lukáš Prokeš.

Jakým způsobem podnikatelé přistupují k inovacím a jejich ochraně? Jaké jsou možnosti ochrany nehmotného majetku podniku? Jaké jsou možnosti státní finanční podpory inovativních řešení, které mohou významným způsobem přispět ke zvládání krizových situací? Jak funguje transfer technologií? Odpovědi na všechny tyto otázky zodpověděli odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví, Technologické agentury ČR, akademické sféry a z řad patentových zástupců, advokátů a podnikatelů.

Přehled o možných způsobech ochrany nehmotného majetku podniku, patentové ochraně v jiných zemích i představení patentové databáze Espacenet pak poskytli odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví, a to předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl a vedoucí oddělení Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví Hana Churáčková.

Praktické aspekty ochrany průmyslových práv a její úskalí přiblížily odbornice v dané oblasti z řad patentových zástupců Ingrid Beránková Ambruzová z Harber IP, a z řad advokátů Petra De Brantes z advokátní kanceláře Korejzova Legal.

Klíčovým propojením soukromého sektoru a výzkumných institucí provedl odborník z akademické sféry Jan Urban z patentového střediska Českého vysokého učení technického v Praze.

Na semináři vystoupili také řečníci z řad podnikatelů, kteří si své produkty velmi efektivně chrání a v oblasti průmyslového vlastnictví disponují širokými zkušenostmi, a to Marcela Kleinová ze společnosti Preciosa, Šárka Houzáková ze společnosti LINET a Bohdan Suchanek ze společnosti Třinecké železárny.

Na závěr poskytnul ředitel Kanceláře Technologické agentury ČR Martin Bunček informace o tom, jaké jsou trendy v oblasti patentování v ČR, jaké české subjekty vlastní své patenty v zahraničí a jaké jsou případné důvody pro jejich umisťování do zahraničí.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo