Výnosy Colt CZ Group SE vzrostly oproti prvnímu čtvrtletí roku o 27,7 procenta

colt

Colt CZ Group SE (dále jen „Colt CZ“ nebo „Společnost“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“) dnes zveřejnila výsledky hospodaření za první pololetí roku 2023. Výnosy za 2. čtvrtletí letošního roku byly ve srovnání za stejné období minulého roku o 10,1 % vyšší. Výnosy ve druhém čtvrtletí 2023 vzrostly oproti prvnímu čtvrtletí 2023 o 27,7 %.

colt idet

Klíčové finanční údaje za první pololetí roku 2023:

▶ Výnosy Colt CZ v první polovině roku 2023 dosáhly 6,9 miliardy korun a jedná se tak o meziroční pokles o 2,7 %. Důvodem byly nižší prodeje v prvním čtvrtletí letošního roku, dopad silné koruny na přepočet výnosů z cizích měn, a dále pokles některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech. Výnosy ve druhém čtvrtletí 2023 vzrostly oproti prvnímu čtvrtletí 2023 o 27,7 % a oproti druhému čtvrtletí 2022 o 10,1 %.

▶ Ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné vlivy za prvních šest měsíců letošního roku poklesl o 18,4 % na 1 464,2 milionu Kč.[1]

▶ Upravený zisk Colt CZ dosáhl za prvních šest měsíců letošního roku 1,19 miliardy Kč, což je o 1,3 % více než v roce 2022.[2]

▶ Počet prodaných zbraní se v prvním pololetí letošního roku snížil v porovnání s prvními šesti měsíci 2022 o 13,3 % na 314 564 prodaných kusů. Krátké palné zbraně byly v prodejním mixu zastoupeny z 62,5 % a dlouhé palné zbraně tvořily 37,5 %.

▶ Z celkových výnosů Colt CZ představovaly v první polovině letošního roku výnosy v USA podíl 46,8 %; 20,0 % pak tvořily výnosy dosažené v České republice. Kanada se na celkových výnosech podílela z 14,2 %, Evropa (bez ČR) z 10,7 %, Asie ze 4,0 %, Afrika z 1,3 % a ostatní státy světa pak ze 3,0 %.

„Velmi mě těší, že se obchodní výkon Skupiny ve druhém čtvrtletí letošního roku zlepšil nejen oproti prvnímu čtvrtletí, ale i srovnatelnému období v roce 2022. Finanční výsledky i nadále odrážejí zvýšenou sezónnost našeho podnikání související s nárůstem podílu prodejů v segmentu ozbrojených složek,.“ uvedl Jan Drahota CEO a předseda představenstva Colt CZ Group. „Rád bych také vyzdvihl akvizici švýcarského referenčního výrobce munice swissAA Holding, který je spolehlivým a dlouhodobým partnerem švýcarských, belgických, německých a dalších zákazníků z řad ozbrojených složek. Tato akvizice je součástí naší dlouhodobé růstové strategie, kdy munice je přirozeným doplňkem k našim hlavním výrobkům,“ upřesnil Jan Drahota.

Výnosy z prodejů ve Spojených státech poklesly v prvním pololetí 2023 meziročně o 21,2 %, na 3 218,8 mil. Kč především z důvodu poklesu některých segmentů na americkém komerčním trhu. Přesto oproti předchozímu čtvrtletí letošního roku tržby v USA vzrostly dvojnásobně. Výnosy realizované v Kanadě za první pololetí 2023 činily 970,9 milionu Kč, což je o 94,5 % meziročně více. Významná část výnosů v Kanadě souvisí s dodávkou na Ukrajinu. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za letošní první pololetí meziročně poklesly o 13,5 %, na 733,9 mil. Kč.

Výnosy dosažené v Africe vzrostly za šest měsíců do 30. června 2023 o 157,5 %, na 89,6 mil. Kč z důvodu nových zakázek z řad ozbrojených složek. Výnosy v Asii se za šest měsíců do 30. června 2023 snížily o 65,6 %, na hodnotu 272,2 mil. Kč kvůli sezónnosti vládních zakázek.

Misan s.r.o.

Reklama

Výsledky hospodaření Skupiny za první pololetí 2023 odpovídají scénářům, které Společnost indikovala v březnu tohoto roku při zveřejnění předběžných celoročních výsledků. Prodejní výsledky za první pololetí 2023 byly ovlivněny vyšší sezónností prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadem přepočtu z cizích měn do české koruny a zpomalením nejvýznamnějšího komerčního trhu ve Spojených státech amerických. Nižší poptávka v USA ovlivnila prodeje výrobků značky CZ. Skupina reagovala na fluktuaci poptávky úpravami výrobního taktu a struktury produktového mixu, optimalizací počtu zaměstnanců a dalšími opatřeními, a to především v České republice. Zároveň se podařilo uzavřít řadu významných kontraktů v segmentu ozbrojených složek jak v Evropě, tak i v zámoří, které by se měly uskutečnit ještě v tomto roce, nad úroveň plánu Skupiny.

Na základě výsledků hospodaření v prvním pololetí 2023 a současnému vývoji vedení Společnosti očekává, že celkové výnosy v roce 2023 mohou dosáhnout výše 16,0–16,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 9,7–12,4 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2022. Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2023 úrovně 3,2–3,4 mld. Kč, což na horní hranici představuje meziroční nárůst o 1 % oproti hodnotě upravené konsolidované EBITDA dosažené v roce 2022.

O SPOLEČNOSTI Colt CZ Group SE
Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává více než 2000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je ze 76,0 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24,0 % tvoří veřejně obchodované akcie.

Zdroj zprávy: Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE