Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k výsledkům českého exportu za únor 2024

CzechTrade Doležal

V únoru český vývoz zaznamenal po čtvrt roce čekání opět pozitivní růst oproti minulému roku, a to o dvojciferných 10,2 %. Tento růst vyhladil i lednový propad exportu a přispěl tak ke kumulovanému růstu za první 2 měsíce prvního kvartálu o 2,3 %. To lze považovat za pozitivní zprávu s ohledem na vysokou hodnotu českého exportu v 1. kvartálu loňského roku.

eport

Rovněž optimističtější je v únoru i statistika nových průmyslových zakázek ze zahraničí, nejvyšší od října roku 2022. Z pohledu hlavních sektorů pozorujeme v únoru největší meziroční růst především u počítačů a elektroniky, motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků, a to o 18 %.

Pokud jde o vývoz na naše stěžejní trhy, kam směřuje více než 70 % našeho exportu, došlo k nárůstu o více než 7 %, byť u našich dvou stěžejních partnerů Německa a Slovenska došlo k mírnému poklesu.

Skokany v této kategorii jsou Spojené království s 63 % nárůstu v únoru a Spojené státy s více než 35 %. Ve Spojeném království pro české firmy připravujeme unikátní projekt v oblasti interiérového designu.

Výsledky zahraničního obchodu se zbožím za únor 2024 čtěte na webových stránkách Českého statistického úřadu.

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech. www.czechtrade.cz

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade logo