Společnosti SKF a ArcelorMittal spojují úsilí o stanovení nového výkonnostního standardu v provozech kontinuálního lití

skf nio

Společnosti SKF a ArcelorMittal podepsaly pětiletou smlouvu na základě výkonu, o výměně všech ložisek ve dvou strojích pro kontinuální lití bram ve Fos-sur-Mer ve Francii za ložiska SKF bez nutnosti domazávání. Je to výsledek několikaletých testů a úzké spolupráce mezi místními technickými týmy obou společností.

Ložiska SKF pro ArcelorMittal

„To, co skutečně odlišuje společnost SKF jako ideálního partnera pro takový projekt, je její schopnost poskytovat rychlou místní podporu ve více než 20 zemích, kde má společnost ArcelorMittal své výrobní závody, v celé Evropě i mimo ni v jiných regionech světa,“ říká David Breuil, který je nákupčím ložisek a standardních náhradních dílů ve společnosti ArcelorMittal.

Lepší ziskovost, bezpečnost a udržitelnost
Spolehlivé, ověřené řešení od společnosti SKF, včetně SKF utěsněných soudečkových ložisek (SRB) a SKF utěsněných toroidních ložisek (CARB), má několik prokázaných výhod. Rozsáhlé testy v provozu ukazují, že řešení drasticky prodloužilo životnost zařízení, výrazně snížilo spotřebu maziva a výrazně snížilo kontaminaci vody a riziko požáru ve strojích.

Projekt byl navržen ve dvou krocích. Nejprve byly v roce 2018 zahájeny zkoušky na čtyřech částech zařízení, aby se ověřila výkonnost tohoto technického řešení. Druhá fáze zahrnovala značnou práci oddělení nákupu a společnosti SKF na ověření očekávané hodnoty pro společnost ArcelorMittal.

Ložiska SKF pro ArcelorMittal

„Jedná se o dlouhodobé úsilí, které se naplnilo díky nasazení mnoha lidí v oddělení kontinuálního lití, kteří projektu věřili. Jsme rádi, že se toto partnerství zhmotnilo, což by nám mělo umožnit zlepšit naši spolehlivost a zároveň snížit naše náklady,“ říká Thierry Chidekh, který je vedoucím údržby kontinuálního lití ve společnosti Arcelor Mittal Fos-sur-Mer.

Aby se snížil dopad na životní prostředí, budou ložiska systematicky renovována v servisním středisku společnosti SKF v rakouském Steyru. V závislosti na stupni zpracování bude uhlíková stopa renovovaného ložiska výrazně nižší ve srovnání s výrobou nového.

„Jedná se o první zakázku svého druhu pro společnost SKF v odvětví průmyslu zpracování kovů, která zahrnuje úplnou výměnu všech ložisek ve stroji pro kontinuální lití za ložiska SKF bez nutnosti domazávání. Skupina ArcelorMittal jasně nastavuje nový průmyslový standard při sledování třech základních ambicí ziskovosti, bezpečnosti a udržitelnosti,“ říká Grégory Dunon, který je vedoucím pro průmysl zpracování kovů pro oblast střední a východní Evropy ve společnosti SKF.

Nová technologie povlakování snižuje náklady
Kromě přechodu na technologii společnosti SKF bez nutnosti domazávání, se rozsah smlouvy rozšiřuje také o průkopnické testování nové technologie povlakování válců pro kontinuální lití. Tato inovace přinesla slibné provozní výsledky v první testovací fázi a odhalila ještě větší potenciál pro snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Ložiska SKF pro ArcelorMittal

„Je zásadní, aby naši obchodní partneři navrhovali inovativní technická řešení, která zlepšují kvalitu oceli, provozuschopnost zařízení a snižují výrobní náklady a zároveň zvyšují bezpečnost provozu a snižují dopad na životní prostředí. To je to, co získáváme ze spolupráce se společností SKF,“ vysvětluje Mathieu Dorlé, který je vedoucím komerčních dílů ve společnosti ArcelorMittal.

Zdroj zprávy: SKF
SKF