Využijte tovární data na maximum – s OptiFact™ od ABB

Optifact ABB

S OptiFact nyní ABB Robotics nabízí novou modulární softwarovou platformu pro efektivní sběr, vizualizaci a analýzu dat v automatizovaných výrobních prostředích. Platforma může shromažďovat, spravovat a analyzovat data ze stovek zařízení v továrně, včetně robotů ABB, za účelem stanovení výkonnostních metrik, jako je doba cyklu a celková efektivita zařízení (OEE). OptiFact urychluje diagnostiku a rozhodování a umožňuje tak vyšší produktivní časy výrobních linek s menším inženýrským úsilím. To zajišťuje, že výroba může držet krok s poptávkou zákazníků.

Optifact ABB

 

„Ve všech průmyslových odvětvích zažíváme, že digitalizace ve výrobě rychle postupuje. „Vzhledem k měnícímu se chování zákazníků a přetrvávajícímu globálnímu nedostatku dovedností se společnosti snaží učinit své operace flexibilnějšími, efektivnějšími a udržitelnějšími,“ zdůrazňuje Marc Segura, vedoucí divize robotiky ABB. „V ABB Robotics tuto transformaci umožňujeme tím, že společnostem poskytujeme softwarové produkty, které potřebují k přizpůsobení svého růstu dnešním rychle se měnícím trhům.“

Digitalizace, poptávka po udržitelné výrobě a pandemie urychlily poptávku po automatizačních řešeních. Podle Mezinárodní federace robotiky (IFR) se počet prodaných robotů po celém světě za poslední desetiletí téměř ztrojnásobil. S vyšší úrovní automatizace a složitějšími výrobními prostředími také roste potřeba řešení, která umožní operátorům závodů zachytit a používat data, která vznikají jako vedlejší produkt automatizace.

Optifact ABB

Navrhněte, implementujte, optimalizujte
OptiFact doplňuje komplexní řadu digitálních řešení ABB, která pomáhají společnostem všech velikostí navrhovat nové digitalizované procesy, implementovat je do výrobního prostředí a optimalizovat jejich provoz. S OptiFact mají operátoři továrny možnost určit příčinu výrobních chyb, poté provést úpravy v RobotStudio® Cloud a vyvinout vylepšené robotické řešení.

Řešení pro stolní počítače , cloud a AR Viewer RobotStudio pomáhají uživatelům plánovat a vizualizovat možné využití průmyslových robotů ABB nebo snadno přizpůsobit stávající roboty novým úkolům. Díky inovativním funkcím, jako je automatické plánování cest, mohou roboti určit nejúčinnější cesty a vyhnout se kolizím s překážkami. A co víc: Protože digitální dvojče v RobotStudiu odpovídá z 99 procent skutečné aplikaci, lze časy vývoje a uvedení do provozu zkrátit až o 50 procent.

Softwarové technologie specifické pro aplikaci, poháněné umělou inteligencí – jako je Robotic Item Picker od ABB – poskytují další hodnotu tím, že zjednodušují implementaci robotických řešení s vyšším výkonem, bezpečností a kvalitou. Díky prvotřídnímu řízení pohybu lze spotřebu energie pro aplikace pick & place snížit až o 17 procent, zatímco úkoly jsou dokončeny o 13 procent rychleji. Technologie VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping) navíc využívá umělou inteligenci k přesné navigaci v dynamických vnitřních prostředích.

Optifact ABB
Výkonný v různých produkčních prostředích
OptiFact se již používá v různých výrobních zařízeních, včetně vysoce automatizovaného prostředí výroby automobilů. Zde řešení zaznamenává a analyzuje doby cyklů a další klíčové ukazatele výkonu. Systém poskytuje jedinečný pohled na provoz továrny a ušetří odpovědným odborníkům až 25 procent jejich času. To vedlo zákazníka k nasazení více než 580 dalších robotů ve svých provozech.

OptiFact se osvědčil i v malých a středních firmách. V další pilotní aplikaci platforma prokázala svou schopnost detekovat úzká místa ve výrobě na výrobních linkách s až 20 roboty. Digitalizačnímu týmu zákazníka se podařilo integrovat OptiFact do produkčního prostředí za pouhé dva měsíce – od prvotního kontaktu až po finální nasazení. Po uvedení do provozu OptiFact zjednodušil sběr dat a vizualizaci klíčových ukazatelů výkonu, jako jsou doby cyklů a alarmy PLC. Odstraněním neefektivnosti zjištěné u OptiFact by se produktivní čas systému mohl zvýšit až o 20 procent.

Optifact ABB

Šest měsíců bezplatný přístup
Společnost ABB spustila soutěž v rámci uvedení produktu na trh: 20 výherců získá bezplatný přístup k OptiFact včetně zákaznické podpory po dobu šesti měsíců. To jim umožňuje testovat platformu, sbírat data, monitorovat zařízení a zvyšovat efektivitu jejich výroby. Další informace jsou k dispozici zde .

Více o výhodách OptiFact a o tom, jakou přidanou hodnotu mohou digitální řešení ABB nabídnout automatizovaným operacím, naleznete zde.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male