HEXAGON: Leitz Reference, souřadnicový měřicí stroj pro vysoce přesné měření

hexagon

Souřadnicové měřicí stroje Leitz Reference jsou systémy, které si snadno poradí se složitými měřicími úlohami. Kombinují vysoce přesné skenování a bodové snímání s optimální kapacitou zpracování, a tím zajišťují rychlou a přesnou kontrolu dílů. Jsou flexibilním a univerzálním řešením pro širokou škálu aplikací v automobilovém a leteckém průmyslu, přesném strojírenství, technologiích pohonů a řízení nebo medicínském průmyslu.

Systémy Leitz Reference jsou kompatibilní s celou řadou snímačů a příslušenství a jsou k dispozici v různých velikostech a třídách přesnosti tak, aby vyhověly potřebám různých aplikací a aniž by docházelo k omezování jejich všestranného použití.

Hexagon leitz reference

 

Flexibilně napříč aplikacemi:

Řešení pro prizmatické a ozubené díly všech typů
Ve spojení se softwarem QUINDOS stroje Leitz Reference měří všechny typy ozubených kol, jako např. válcovitá ozubená kola, šneky, šneková kola, kuželová soukolí a mnoho dalších. Stroj může plnit měřicí postupy bez otočného stolu. Funkce měření paletizovaných dílů také dovoluje plně automatické měření velkého počtu ozubených dílů bez manuální interakce.

Nepřetržitý provoz s automatizací dílů
Díky automatizaci dílů je možný nepřetržitý provoz. Pokud by při měření došlo k chybě, definované podmínky Quindosu zajistí, že se stroj bude pohybovat mimo zónu kolize a bude pokračovat sériové měření dalšího dílu. Nesprávné načítání, velké geometrické odchylky, ani zbytky po obrábění nevedou k zastavení nebo k potřebě manuálního zásahu.

Bezkontatní měření ozubených hřebenů
Sériová výroba komponent, např. ozubených hřebenů, vyžaduje rychlé a přesné měřicí řešení. S optickým snímačem HP-O Hybrid, který umožňuje okamžité přepínání mezi dotekovým a optickým měřením v rámci jednoho měřicího programu, mohou výrobci zkrátit doby cyklu až o 75%.

Leitz Reference

Stroje Leitz Reference si s sebou nesou mnoho vlastností, které jim pomáhají drží krok s moderní výrobou. Koncepce Future Ready optimalizuje stroj pro upgrade na chytrý systém automatizace snímačů SENMATION pro snadnou výměnu technologie snímání. Díky bezproblémovým změnám metod kontroly je možné využívat dotekové i optické snímače během jednoho měřicího programu. Vybrané velikosti strojů jsou vybaveny keramickou pinolou v ose Z pro maximalizaci robustnosti a pevnosti. U vybraných modelů je k dispozici doplněk XT, který umožňuje přesné a spolehlivé měření v rozšířeném rozsahu teplot 15 až 35 °C. Tato funkce je nezbytná v prostředích bez řízení teploty.


Hexagon logoDivize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon je předním světovým výrobcem a dodavatelem 3D měřicích zařízení a řešení pro zpracování naměřených dat. Poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti a společnosti, ve kterých je zapotřebí měření rozměrů a tvarů výrobků a ve kterých se zároveň s naměřenými daty dále pracuje. Naše řešení nachází uplatnění v celé řadě oblastí: automobilový a letecký průmysl, dopravní a zemědělská technika, energetika, elektronika, medicínské technologie, těžký průmysl, obrábění a mnoho dalších. Součástí portfolia je i kompletní nabídka sond a jejich příslušenství pro měření v obráběcích strojích. Více informací na hexagonmi.com.

Pro více informací o těchto produktech kontaktujte obchodní zastoupení Hexagon Manufacturing Intelligence v ČR a SR:

Obchodní oddělení Praha
Jana Tvarohová
E-mail: jana.tvarohova@hexagon.com
Tel.: +420 272 680 830
Mobil: +420 727 983 625


Články na podobné téma:
Plně automatizovaná robotická buňka pro integrované měření kvality od Hexagonu
Hexagon: Fotogrammetrická měření do dílenských prostředí
Maximalizujte efektivitu souřadnicových měřicích strojů s HxGN SFx | Asset Management
Hexagon nabízí výrobcům komplexní řešení pro měření trubek a drátů
GLOBAL Lite je atraktivní řešení pro automatizovanou kontrolu od společnosti Hexagon
Společnost Hexagon rozšířila v ČR a SR sortiment o kompletní nabídku příslušenství pro měření v obráběcích strojích
Hexagon: Měřicí ramena Absolute Arm vylepšují procesy kontroly kvality a zvyšují produktivitu
Hexagon uvádí inovativní řešení pro 3D měření a autonomní budoucnost
R.D.I. předvádí průmyslové měřící skenery HEXAGON